Πολιτικό Ημερολόγιο

ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ) ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ) ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ)
29.02.1956 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [α] ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
02.04.1956 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [α] ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
05.03.1958 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Κων. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
02.04.1958 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Κων. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
11.05.1958 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Κων. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
17.05.1958 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [α] ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
09.06.1958 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [α] ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
23.06.1961 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [α] ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
20.09.1961 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Κων. ΔΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
29.10.1961 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Κων. ΔΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
04.11.1961 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [α] ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
04.12.1961 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [α] ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
19.06.1963 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Παν. ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
26.09.1963 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Παν. ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
28.09.1963 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Στυλ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
03.11.1963 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
08.11.1963 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α] ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
26.09.1963 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α] ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
31.12.1963 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
08.01.1964 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
16.02.1964 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
19.02.1964 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α] ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
19.03.1964 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α] ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
06.03.1964 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β’ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α] ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
15.07.1965 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β’ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
20.08.1965 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β’ Ηλ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
17.09.1965 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β’ Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
22.12.1966 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β’ Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
03.04.1967 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β’ Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
01.04.1967 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β’ Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
21.04.1967 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β’ Κων. ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ