Πολιτικό Ημερολόγιο

11.05.1989ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΡΟΕΔΡΟΣ – Χρ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣΑνδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΒΟΥΛΗΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ) ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ) ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ)
18.06.1989 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Χρ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
19.06.1989 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Χρ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
02.07.1989 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Χρ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Τζ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
06.10.1989 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Χρ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Τζ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
12.10.1989 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Χρ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ι. ΓΡΙΒΑΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
05.11.1989 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Χρ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ι. ΓΡΙΒΑΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
23.11.1989 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Χρ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ξεν. ΖΟΛΩΤΑΣ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
09.03.1990 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Χρ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ξεν. ΖΟΛΩΤΑΣ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
08.04.1990 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Χρ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ξεν. ΖΟΛΩΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
11.04.1990 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Χρ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
21.04.1990 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Χρ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
05.05.1990 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [α] Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
11.09.1993 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [α] Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
10.10.1993 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [α] Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
13.10.1993 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [α] Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
21.10.1993 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [α] Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
12.06.1994 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [α] Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
10.03.1995 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κων. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
22.01.1996 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κων. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων. ΣΗΜΙΤΗΣ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
24.08.1996 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κων. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων. ΣΗΜΙΤΗΣ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
22.09.1996 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κων. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων. ΣΗΜΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
25.09.1996 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κων. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων. ΣΗΜΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
07.10.1996 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κων. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων. ΣΗΜΙΤΗΣ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
16.06.1999 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κων. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων. ΣΗΜΙΤΗΣ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
14.03.2000 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κων. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων. ΣΗΜΙΤΗΣ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
09.04.2000 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κων. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων. ΣΗΜΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
13.04.2000 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κων. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων. ΣΗΜΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
20.04.2000 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κων. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων. ΣΗΜΙΤΗΣ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
11.03.2004 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κων. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων. ΣΗΜΙΤΗΣ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
07.03.2004 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κων. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων. ΣΗΜΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ