Πολιτικό Ημερολόγιο

10.03.2004ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κων. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣΚων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [β] ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ) ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ) ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ)
18.03.2004 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κων. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [β] ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
13.06.2004 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κων. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [β] ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
12.03.2005 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κάρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [β] ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
18.08.2007 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κάρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [β] ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
16.09.2007 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κάρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [β] ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
20.09.2007 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κάρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [β] ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
26.09.2007 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κάρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [β] ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
07.06.2009 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κάρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [β] ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
07.09.2009 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κάρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [β] ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
04.10.2009 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κάρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ [β] ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
07.10.2009 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κάρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β] ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
11.11.2011 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κάρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ