Πολιτικό Ημερολόγιο

ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ) ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ) ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ)
ΙΟΥΝ 1847 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ I. ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
28.07.1847 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ I. ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
05.09.1847 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Κ. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
14.09.1847 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Κ. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
08.03.1848 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
15.10.1848 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Κων. ΚΑΝΑΡΗΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
12.12.1849 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Αντ. ΚΡΙΕΖΗΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
22.07.1850 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Αντ. ΚΡΙΕΖΗΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
27.07.1850 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Αντ. ΚΡΙΕΖΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
ΣΕΠ 1850 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Αντ. ΚΡΙΕΖΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
30.10.1850 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Αντ. ΚΡΙΕΖΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
09.11.1850 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Αντ. ΚΡΙΕΖΗΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
ΣΕΠ 1853 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Αντ. ΚΡΙΕΖΗΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
27.10.1853 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Αντ. ΚΡΙΕΖΗΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
30.10.1853 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Αντ. ΚΡΙΕΖΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
23.11.1853 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Αντ. ΚΡΙΕΖΗΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
16.05.1854 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Κων. ΚΑΝΑΡΗΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
17.07.1854 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
22.09.1855 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
28.10.1856 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
29.10.1856 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
ΟΚΤ 1856 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
07.12.1856 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
28.12.1856 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
13.11.1857 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
24.05.1859 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
29.05.1859 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
ΑΥΓ 1859 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
29.10.1859 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
16.11.1859 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
16.11.1860 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ