Πολιτικό Ημερολόγιο

ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ) ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ) ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ)
ΔΕΚ 1860 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
15.02.1861 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
02.03.1861 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
11.08.1861 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
22.01.1862 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Ανδρ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
26.05.1862 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Ι. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
11.09.1862 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Ι. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
11.10.1862 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΟΘΩΝ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
12.10.1862 ΜΕΣΟΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΜΕΣΟΒΑΣΙΛΕΙΑ
20.11.1862 ΜΕΣΟΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΜΕΣΟΒΑΣΙΛΕΙΑ
10.12.1862 ΜΕΣΟΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Β’ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΟΒΑΣΙΛΕΙΑ
13.02.1863 ΜΕΣΟΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ Ζην.-Ζαφ. ΒΑΛΒΗΣ Β’ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΟΒΑΣΙΛΕΙΑ
27.03.1863 ΜΕΣΟΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ Διομ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Β’ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΟΒΑΣΙΛΕΙΑ
29.04.1863 ΜΕΣΟΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ Μπεν. ΡΟΥΦΟΣ Β’ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΟΒΑΣΙΛΕΙΑ
21.06.1863 ΜΕΣΟΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ Μπεν. ΡΟΥΦΟΣ Β’ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΟΒΑΣΙΛΕΙΑ
18.10.1863 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ Μπεν. ΡΟΥΦΟΣ Β’ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
19.10.1863 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Μπεν. ΡΟΥΦΟΣ Β’ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
25.10.1863 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Β’ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
05.03.1864 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Κων. ΚΑΝΑΡΗΣ Β’ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
16.04.1864 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Ζην.-Ζαφ. ΒΑΛΒΗΣ Β’ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
26.07.1864 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Κων. ΚΑΝΑΡΗΣ Β’ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
16.11.1864 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Κων. ΚΑΝΑΡΗΣ Β’ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
02.03.1865 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
14.05.1865 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
28.05.1865 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
20.10.1865 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
03.11.1865 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
06.11.1865 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
13.11.1865 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
28.11.1865 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Μπεν. ΡΟΥΦΟΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
26.01.1866 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Μπεν. ΡΟΥΦΟΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ