Πολιτικό Ημερολόγιο

ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ) ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ) ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ)
09.06.1866 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
18.12.1866 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
20.12.1867 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Αριστ. ΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
21.12.1867 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Αριστ. ΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
25.01.1868 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
21.03.1868 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
25.04.1868 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
25.01.1869 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Θρ. ΖΑΪΜΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
17.03.1869 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Θρ. ΖΑΪΜΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
16.05.1869 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Θρ. ΖΑΪΜΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
05.06.1869 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Θρ. ΖΑΪΜΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
09.07.1870 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
03.12.1870 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
28.10.1871 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Θρ. ΖΑΪΜΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
25.12.1871 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
28.12.1871 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
26.02.1872 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
24.03.1872 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
08.07.1872 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
28.11.1872 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
27.01.1873 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
14.02.1873 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
09.02.1874 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
25.04.1874 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
23.06.1874 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
25.07.1874 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
28.03.1875 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
27.04.1875 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
18.07.1875 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
11.08.1875 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
27.04.1875 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ