Πολιτικό Ημερολόγιο

ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ) ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ) ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ)
15.10.1875 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
26.11.1876 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
01.12.1876 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
26.02.1877 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
19.05.1877 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
26.05.1877 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Κων. ΚΑΝΑΡΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
04.09.1877 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Ακέφαλη Κυβέρνηση ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
11.01.1878 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
21.10.1878 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
26.10.1878 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
14.07.1879 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
23.09.1879 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
20.10.1879 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
10.03.1880 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
13.10.1880 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
22.10.1881 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
20.12.1881 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
18.01.1882 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
03.03.1882 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
11.02.1885 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
07.04.1885 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
19.04.1885 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Θ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
09.05.1885 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Θ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
30.04.1886 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Δημ. ΒΑΛΒΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
09.05.1886 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
05.11.1886 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
04.01.1887 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
22.01.1887 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
31.05.1890 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
14.10.1890 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
24.10.1890 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Θεοδ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ