Πολιτικό Ημερολόγιο

ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ) ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ) ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ)
14.03.1905 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Θεοδ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
09.06.1905 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Δημ. ΡΑΛΛΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
08.12.1905 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
01.02.1906 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
26.03.1906 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
20.04.1906 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
07.07.1909 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Δημ. ΡΑΛΛΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
15.08.1909 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Κυρ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
18.01.1910 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Στέφ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
01.07.1910 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Στέφ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
08.08.1910 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Στέφ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
01.09.1910 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Στέφ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
06.10.1910 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
12.10.1910 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
28.11.1910 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
08.01.1911 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
21.12.1911 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
11.03.1912 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
19.05.1912 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
08.03.1913 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α’ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
21.02.1915 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α’ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
25.02.1915 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α’ Δημ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
31.05.1915 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α’ Δημ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
03.08.1915 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α’ Δημ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
10.08.1915 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α’ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
24.09.1915 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α’ Αλ. ΖΑΪΜΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
25.10.1915 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α’ Στέφ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
06.12.1915 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α’ Στέφ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
22.01.1916 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α’ Στέφ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
09.06.1916 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α’ Αλ. ΖΑΪΜΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
03.09.1916 ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α’ Νικ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ