Πολιτικό Ημερολόγιο

ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ) ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ) ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ)
13.04.1924 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δ’ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
25.07.1924 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ Δ’ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
07.10.1924 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Ανδρ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ’ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
26.06.1925 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ Δ’ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
30.09.1925 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ Δ’ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
04.01.1926 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
11.04.1926 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ “ΠΡΟΕΔΡΟΣ” – Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ [α] Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
19.07.1926 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ “ΠΡΟΕΔΡΟΣ” – Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ [α] Αθ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
23.08.1926 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Αθ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
26.08.1926 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Γ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
07.11.1926 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Γ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
26.11.1926 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Γ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
04.12.1926 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Αλ. ΖΑΪΜΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
17.08.1927 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Αλ. ΖΑΪΜΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
06.10.1927 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Αλ. ΖΑΪΜΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
08.02.1928 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Αλ. ΖΑΪΜΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
04.07.1928 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
09.07.1928 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
19.08.1928 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
17.10.1928 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
21.04.1929 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
16.05.1929 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
07.06.1929 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
06.09.1929 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
17.11.1929 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
14.12.1929 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
16.12.1929 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
03.07.1930 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
15.11.1930 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
15.07.1931 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
15.11.1931 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αλέξ. ΖΑΪΜΗΣ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ