Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΤμήμα Οικονομίας

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Γεώργιος

23.01.1828 – 04.02.1829

ΠΡΟΒΟΥΛΟΥ ΤΟΠΟΝ ΕΠΕΧΩΝ ΡΕΝΙΕΡΗΣ Νικόλαος

05.02.1829 – 18.03.1829

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Γεώργιος

19.03.1829 – 10.07.1829

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ Νικόλαος

23.01.1828 – 04.02.1829

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας

23.01.1828 – 10.07.1829

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Βιάρος

05.02.1829 – 10.07.1829

ΜΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Γεώργιος

29.03.1828 – 10.07.1829

ΜΕΛΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ Αλέξανδρος

29.03.1828 – 10.07.1829

ΜΕΛΟΣ ΚΛΟΝΑΡΗΣ Χριστόδουλος

29.03.1828 – 04.02.1829

ΜΕΛΟΣ ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Αναγνώστης

05.02.1829 – 10.07.1829

ΜΕΛΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ Αναστάσιος (Τάτσης)

05.02.1829 – 10.07.1829

ΜΕΛΟΣ ΚΟΝΤΟΥΜΑΣ Ιωάννης

05.02.1829 – 10.07.1829

 

Τμήμα Εσωτερικών

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Ανδρέας

23.01.1828 – 10.07.1829

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΥΛΛΑΣ Γεώργιος

23.01.1828 – 04.02.1829

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΙΝΙΑΝ Χριστόδουλος

23.01.1828 – 28.03.1828

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΟΥΚΑΣ Δημήτριος

05.02.1829 – 10.07.2829

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΟΥΤΣΟΣ Γρηγόριος

05.02.1829 – 10.07.1829

ΜΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων

05.02.1828 – 04.02.1829

ΜΕΛΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Ανδρέας

05.02.1828 – 05.05.1828

ΜΕΛΟΣ ΣΟΥΤΣΟΣ Γρηγόριος

29.03.1828 – 04.02.1829

ΜΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ Ιωάννης

29.03.1828 – 04.02.1829

ΜΕΛΟΣ ΚΛΟΝΑΡΗΣ Χριστοδουλος

05.02.1829 – 16.03.1829

ΜΕΛΟΣ ΝΑΚΟΣ Ιωαννούλης

05.02.1829 – 10.07.1829

ΜΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ-ΜΕΞΗΣ Νικόλαος

05.02.1829 – 10.07.1829

ΜΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Αναστάσιος

05.02.1829 – 10.07.1829

ΜΕΛΟΣ ΚΑΪΡΗΣ Μιχαήλ

05.02.1829 – 10.07.1829

ΜΕΛΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Λυκούργος

16.03.1829 – 10.07.1829

ΜΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Ιωάννης

16.03.1829 – 10.07.1829