Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΝΑΡΧΙΔΗΣ Αναγνώστης

02.02.1855 – 25.10.1855

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ Ιωάννης

02.02.1855 – 25.10.1855

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

02.02.1855 – 25.10.1855

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΤΖΙΣΚΟΣ Δημήτριος

02.02.1855 – 25.10.1855

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Αναστάσιος

02.02.1855 – 25.10.1855

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΝΑΡΧΙΔΗΣ Αναγνώστης

11.11.1855 – 29.10.1856

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

11.11.1855 – 29.10.1856

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΪΚΟΣ Ιωάννης

11.11.1855 – 29.10.1856

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ιωάννης

11.11.1855 – 29.10.1856

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Αθανάσιος

11.11.1855 – 29.10.1856

 

ΒΟΥΛΗ – Ε’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ Αλέξανδρος

28.01.1857 – 06.06.1857

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΙΛΩΝΟΣ Φίλων

28.01.1857 – 06.06.1857

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Ανδρέας

28.01.1857 – 06.06.1857

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

28.01.1857 – 06.06.1857

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

28.01.1857 – 06.06.1857

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΑΝΕΤΑΚΗΣ Θ.

28.01.1857 – 06.06.1857

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Δημήτριος

23.11.1857 – 29.04.1858

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΣ Κ.

23.11.1857 – 29.04.1858

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΙΛΩΝΟΣ Φίλων

23.11.1857 – 29.04.1858

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

23.11.1857 – 29.04.1858

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Γεώργιος

23.11.1857 – 29.04.1858

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΑΘΗΣ Παναγιώτης

23.11.1857 – 29.04.1858

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Ανδρέας

22.11.1858 – 24.05.1859

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Ελευθέριος

22.11.1858 – 24.05.1859

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Γεώργιος

22.11.1858 – 24.05.1859

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΪΡΗΣ Γεώργιος

22.11.1858 – 24.05.1859

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.

22.11.1858 – 24.05.1859

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΑΘΗΣ Παναγιώτης

22.11.1858 – 24.05.1859