Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΓΕΡΟΥΣΙΑ – Ε’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΝΑΡΧΙΔΗΣ Αναγνώστης

28.01.1857 – 05.06.1857

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΤΖΙΣΚΟΣ Δημήτριος

28.01.1857 – 05.06.1857

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΪΡΗΣ Μιχαήλ

28.01.1857 – 05.06.1857

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ιωάννης

28.01.1857 – 05.06.1857

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Αθανάσιος

28.01.1857 – 05.06.1857

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΝΑΡΧΙΔΗΣ Αναγνώστης

20.11.1857 – 19.04.1858

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΞΗΣ Νικόλαος

20.11.1857 – 19.04.1858

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ Αναστάσιος (Τάτσης)

20.11.1857 – 19.04.1858

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ιωάννης

20.11.1857 – 19.04.1858

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Νικόλαος

20.11.1857 – 19.04.1858

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΝΑΡΧΙΔΗΣ Αναγνώστης

13.11.1858 – 24.04.1859

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

13.11.1858 – 24.04.1859

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΨΥΛΛΑΣ Γεώργιος

13.11.1858 – 24.04.1859

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Αθανάσιος

13.11.1858 – 24.04.1859

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ιωάννης

13.11.1858 – 24.04.1859

 

ΒΟΥΛΗ – ΣΤ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΟΝΤΟΣ Ανδρέας

28.11.1859 – 18.05.1860

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΥΤΗΣ Γεώργιος

28.11.1859 – 18.05.1860

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΩΤΟΣ Δημήτριος

28.11.1859 – 18.05.1860

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ Γρηγόριος

28.11.1859 – 18.05.1860

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος

28.11.1859 – 18.05.1860

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Αντώνιος

28.11.1859 – 18.05.1860