Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Θρασύβουλος

11.10.1860 – 16.11.1860

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος

11.10.1860 – 16.11.1860

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΡΙΣΠΗΣ Κωνσταντίνος

11.10.1860 – 16.11.1860

 

ΓΕΡΟΥΣΙΑ – ΣΤ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΝΑΡΧΙΔΗΣ Αναγνώστης

16.11.1859 – 18.05.1860

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος

16.11.1859 – 18.05.1860

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΞΗΣ Νικόλαος

16.11.1859 – 18.05.1860

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Αθανάσιος

16.11.1859 – 18.05.1860

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΟΥΚΑΣ Αδαμάντιος

16.11.1859 – 18.05.1860

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΝΑΡΧΙΔΗΣ Αναγνώστης

12.11.1860 – 16.11.1860

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΨΥΛΛΑΣ Γεώργιος

12.11.1860 – 16.11.1860

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ Ιωάννης

12.11.1860 – 16.11.1860

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Αθανάσιος

12.11.1860 – 16.11.1860

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Αναστάσιος

12.11.1860 – 16.11.1860

 

ΒΟΥΛΗ – Ζ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ Ανάργυρος

22.03.1861 – 11.08.1861

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ Λεωνίδας

22.03.1861 – 11.08.1861

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΣΑΝΟΣ Ιωάννης

22.03.1861 – 11.08.1861

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΙΚΑΚΗΣ Α.

22.03.1861 – 11.08.1861

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.

22.03.1861 – 11.08.1861

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ Αθανάσιος

22.03.1861 – 11.08.1861

ΤΑΜΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.

22.03.1861 – 11.08.1861

ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ Γεώργιος

22.03.1861 – 11.08.1861