Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΙΛΩΝΟΣ Φίλων

04.10.1861 – 19.03.1862

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος (α)

05.10.1861 – 19.03.1862

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΡΟΤΣΗΣ Σπυρίδων

05.10.1861 – 19.03.1862

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ Αθανάσιος

05.10.1861 – 19.03.1862

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑΣ Σπυρίδων

05.10.1861 – 19.03.1862

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.

05.10.1861 – 19.03.1862

 

Έκτακτη Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ Λεωνίδας

10.05.1862 – 11.09.1862

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΤΣΙΑΣ Κωνσταντίνος

11.05.1862 – 11.09.1862

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΨΑΘΗΣ Παναγιώτης

11.05.1862 – 11.09.1862

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΟΥΚΑΣ Στ.

11.05.1862 – 11.09.1862

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ Ν.

11.05.1862 – 11.09.1862

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΛΕΑΣ Γ.

11.05.1862 – 11.09.1862

 

ΓΕΡΟΥΣΙΑ – Ζ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΝΑΡΧΙΔΗΣ Αναγνώστης

02.03.1861 – 11.08.1861

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΨΥΛΛΑΣ Γεώργιος

02.03.1861 – 11.08.1861

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ Ιωάννης

02.03.1861 – 11.08.1861

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Αναστάσιος

02.03.1861 – 11.08.1861

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΤΖΙΣΚΟΣ Δημήτριος

02.03.1861 – 11.08.1861

 

 

Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αθήνα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΙΕΖΗΣ Αντώνιος

10.12.1862 – 16.01.1863

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΒΗΣ Ζαφείριος-Ζηνόβιος

17.01.1863 – 17.02.1863

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣ Αριστείδης

17.01.1863 – 17.02.1863

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΟΝΤΟΣ Ανδρέας

17.01.1863 – 18.02.1863

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διομήδης

18.01.1863 – 19.05.1863

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ Ευθύμιος

18.01.1863 – 18.05.1863

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣ Αριστείδης

18.02.1863 – 19.05.1863

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΙΝΟΣ Θεόδωρος

19.02.1863 – 19.05.1863

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΛΑΤΗΣ Κωνσταντίνος

19.02.1863 – 19.05.1863

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΩΤΟΣ Δημήτριος

19.02.1863 – 19.05.1863

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διομήδης

20.05.1863 – 19.07.1863

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΕΖΗΣ Ιωάννης

20.05.1863 – 19.07.1863

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Σπυρίδων

20.05.1863 – 19.07.1863

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

20.05.1863 – 19.07.1863

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ Ηρακλής

20.05.1863 – 19.07.1863

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣ Αριστείδης

20.07.1863 – 27.10.1863

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Μιλτιάδης

20.07.1863 – 05.09.1863

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΓΓΕΤΑΣ Δημήτριος

20.07.1863 – 05.09.1863