Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΒΟΥΛΗ – Α’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ Ευθύμιος

08.07.1865 – 05.01.1866

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος (α)

09.07.1865 – 05.01.1866

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΚΟΡΑΣ Γεράσιμος

09.07.1865 – 05.01.1866

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΪΡΗΣ Νικόλαος

09.07.1865 – 05.01.1866

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ Αθανάσιος

09.07.1865 – 05.01.1866

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γεώργιος

09.07.1865 – 05.01.1866

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΥΚΙΔΗΣ Γεώργιος

09.07.1865 – 05.01.1866

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΥΠΑΣ Γεράσιμος

09.07.1865 – 05.01.1866

 

Έκτακτη Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ Ευθύμιος

14.01.1866 – 22.01.1866

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος (α)

15.01.1866 – 22.01.1866

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

15.01.1866 – 22.01.1866

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΙΕΖΩΤΗΣ Δ.

15.01.1866 – 22.01.1866

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ Αθανάσιος

15.01.1866 – 22.01.1866

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γεώργιος

15.01.1866 – 22.01.1866

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΥΚΙΔΗΣ Γεώργιος

15.01.1866 – 22.01.1866

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ Λ.

15.01.1866 – 22.01.1866

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ Λυκούργος

14.12.1866 – 08.04.1867

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ.

15.12.1866 – 08.04.1867

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

15.12.1866 – 08.04.1867

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ Χρήστος

15.12.1866 – 08.04.1867

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ Πολυχρόνης

15.12.1866 – 08.04.1867

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος

15.12.1866 – 08.04.1867

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Δημήτριος

15.12.1866 – 08.04.1867

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ Λυκούργος

14.12.1866 – 08.04.1867