Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ Ιάκωβος

27.09.1867 – 21.12.1867

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ Πολυχρόνης

02.10.1867 – 21.12.1867

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΦΙΩΤΑΚΗΣ Α.

02.10.1867 – 21.12.1867

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Σπυρίδων

02.10.1867 – 21.12.1867

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΥΤΟΣ Περικλής

02.10.1867 – 21.12.1867

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γεώργιος

02.10.1867 – 21.12.1867

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

02.10.1867 – 21.12.1867

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΛΩΡΙΑΣ Γεώργιος

02.10.1867 – 21.12.1867

 

ΒΟΥΛΗ – Β’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΖΑΡΕΤΟΣ Τριαντάφυλλος

24.06.1868 – 24.10.1868

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΒΕΡΩΦ Α.

24.06.1868 – 24.10.1868

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ Κωνσταντίνος

24.06.1868 – 24.10.1868

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΙΛΗΜΩΝ Τιμ.

24.06.1868 – 24.10.1868

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΛΑΤΣΟΣ Α.

24.06.1868 – 24.10.1868

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ Α.

24.06.1868 – 24.10.1868

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ.

24.06.1868 – 24.10.1868

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΤΣΑΣ Γ.

24.06.1868 – 24.10.1868

 

Έκτακτη Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΡΟΣΟΣ Δρόσος

18.11.1868 – 10.12.1868

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

18.11.1868 – 10.12.1868

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΙΤΣΑΡΑΣ Δημήτριος

18.11.1868 – 10.12.1868

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ.

18.11.1868 – 10.12.1868

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Αναγνώστης

18.11.1868 – 10.12.1868

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΛΕΣΣΑΣ Ηλίας

18.11.1868 – 10.12.1868

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Βασίλειος

18.11.1868 – 10.12.1868