Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΒΟΥΛΗ – Γ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Δημήτριος

12.07.1869 – 20.11.1869

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ Επαμεινώνδας

12.07.1869 – 20.11.1869

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΛΙΑΤΖΟΣ Στυλιανός

12.07.1869 – 20.11.1869

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ Ιωάννης

12.07.1869 – 20.11.1869

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

12.07.1869 – 20.11.1869

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θεόφιλος

12.07.1869 – 20.11.1869

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος

12.07.1869 – 20.11.1869

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ Γ.

12.07.1869 – 20.11.1869

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ Κωνσταντίνος

17.12.1870 – 26.05.1871

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Δημήτριος

17.12.1870 – 26.05.1871

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ Σ.

17.12.1870 – 26.05.1871

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

17.12.1870 – 26.05.1871

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΣΣΟΝΑΚΟΣ Κωνσταντίνος

17.12.1870 – 26.05.1871

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ Μ.

17.12.1870 – 26.05.1871

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΤΖΑΒΙΝΟΣ Άγγελος

17.12.1870 – 26.05.1871

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΥΤΟΣ Περικλής

17.12.1870 – 26.05.1871

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΤΖΙΣΚΟΣ Δημήτριος

25.10.1871 – 27.12.1871

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

25.10.1871 – 27.12.1871

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΤΣΙΑΣ Ιωάννης

25.10.1871 – 27.12.1871

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος

25.10.1871 – 27.12.1871

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΤΣΑΛΗΣ Αλέξανδρος

25.10.1871 – 27.12.1871

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ Ιωάννης

25.10.1871 – 27.12.1871

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α.

25.10.1871 – 27.12.1871

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΤΖΙΣΚΟΣ Δημήτριος

25.10.1871 – 27.12.1871