Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΒΟΥΛΗ – Δ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗΛΙΟΣ Σπυρίδων

07.06.1872 – 12.07.1872

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΚΑΣ Ιωάννης

07.06.1872 – 12.07.1872

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΕΓΓΕΛΗΣ Δ.

07.06.1872 – 12.07.1872

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΙΕΖΩΤΗΣ Δ.

07.06.1872 – 12.07.1872

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΒΑΡΗΣ Ν.

07.06.1872 – 12.07.1872

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΥΛΛΑΣ Ιωάννης

07.06.1872 – 12.07.1872

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Βασίλειος

07.06.1872 – 12.07.1872

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΟΥΚΗΣ Αριστ.

07.06.1872 – 12.07.1872

 

ΒΟΥΛΗ – Ε’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης

11.05.1873 – 25.04.1873

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΩΡΟΕΠΙΣΚΟΠΙΔΗΣ Ι.

11.05.1873 – 25.04.1873

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΩΚΡΗΣ Ν.

11.05.1873 – 25.04.1873

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ Αθανάσιος

11.05.1873 – 25.04.1873

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ Φίλιππος

11.05.1873 – 25.04.1873

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Ι.

11.05.1873 – 25.04.1873

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Θρασύβουλος

04.02.1874 – 25.04.1874

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΩΚΡΗΣ Ν.

04.02.1874 – 25.04.1874

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Δημήτριος

04.02.1874 – 25.04.1874

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΩΧΙΟΣ Γεράσιμος

04.02.1874 – 25.04.1874

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ Α.

04.02.1874 – 25.04.1874

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΓΚΑΣ Ι.

04.02.1874 – 25.04.1874

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ Ε.

04.02.1874 – 25.04.1874

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος

04.02.1874 – 25.04.1874