Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Τμήμα Πολεμικών

ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Πέτρος

23.01.1828 – 10.07.1829

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ Κωνσταντίνος

23.01.1828 – 04.02.1829

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΟΝΑΡΗΣ Χριστόδουλος

23.01.1828 – 29.03.1828

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Ανδρέας

05.05.1828 – 04.02.1829

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ Ιωάννης

05.02.1829 – 10.07.1829

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΙΝΙΑΝ Χριστόδουλος

05.02.1829 – 10.07.1829

ΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Απόστολος

05.02.1829 – 10.07.1829

ΜΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ-ΜΕΞΗΣ Νικόλαος

05.02.1828 – 04.02.1829

ΜΕΛΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Ανδρέας

05.02.1828 – 10.07.1829

ΜΕΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ Κωνσταντίνος

05.02.1828 – 10.07.1829

ΜΕΛΟΣ ΡΑΓΚΟΣ Παναγιώτης (Πάνος)

05.02.1828 – 10.07.1829

ΜΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ Αλέξανδρος

29.03.1828 – 10.07.1829

ΜΕΛΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Βιάρος

29.03.1828 – 04.02.1829

 

Δ’ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΆργος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΙΣΙΝΗΣ Γεώργιος

11.07.1829 – 06.06.1829

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Γεώργιος

11.07.1829 – 06.06.1829

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΙΖΟΣ Ιάκωβος

11.07.1829 – 06.06.1829

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΙΣΟΓΕΛΩΣ Νικόλαος

11.07.1829 – 06.06.1829

 

ΓΕΡΟΥΣΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΙΣΙΝΗΣ Γεώργιος

12.09.1829 – 14.06.1830

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΜΑΔΟΣ Δημήτριος

15.06.1830 – 25.01.1833

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Α’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΟΥΚΑΣ Δημήτριος

12.09.1829 – 15.01.1833

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Β’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΝΙΑΝ Γεώργιος

12.09.1829 – 15.01.1833

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΟΥΤΣΟΣ Μιχαήλ

12.09.1829 – 07.02.1830

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΟΥΤΣΟΣ Παναγιωτης

08.02.1830 – 25.01.1833

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ Παναγιώτης

08.02.1830 – 25.01.1833

ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΞ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Βάιος

12.09.1829 – 15.01.1833