Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Έκτακτη Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Ανδρέας

16.05.1877 – 30.06.1877

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ιωάννης

16.05.1877 – 30.06.1877

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ Ιωάννης

16.05.1877 – 30.06.1877

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ Κωνσταντίνος

16.05.1877 – 30.06.1877

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΙΣΜΑΝΗΣ Γ.

16.05.1877 – 30.06.1877

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Γ.

16.05.1877 – 30.06.1877

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΛΑΡΗΣ Ν.

16.05.1877 – 30.06.1877

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

16.05.1877 – 30.06.1877

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Ανδρέας

02.11.1877 – 30.01.1878

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ Παναγιώτης

02.11.1877 – 30.01.1878

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛΥΛΑΣ Ιάκωβος

02.11.1877 – 30.01.1878

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΣΒΙΚΗΣ Γ.

02.11.1877 – 30.01.1878

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΗΛΙΚΑΣ Βαρβερήγος

02.11.1877 – 30.01.1878

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Διομήδης

02.11.1877 – 30.01.1878

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Περικλής

02.11.1877 – 30.01.1878

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Γ.

02.11.1877 – 30.01.1878

 

Δ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος

18.09.1878 – 09.12.1878

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π.

18.09.1878 – 09.12.1878

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ Ευάγγελος

18.09.1878 – 09.12.1878

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ Αθανάσιος

18.09.1878 – 09.12.1878

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΗΛΙΚΑΣ Βαρβερήγος

18.09.1878 – 09.12.1878

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

18.09.1878 – 09.12.1878

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικόλαος

18.09.1878 – 09.12.1878

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

18.09.1878 – 09.12.1878

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΙΛΗΜΩΝ Τιμ.

18.09.1878 – 09.12.1878

 

Έκτακτη Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

06.07.1879 – 14.07.1879

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΣΑΛΗΣ Αλέξανδρος

07.07.1879 – 14.07.1879

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Γ.

07.07.1879 – 14.07.1879

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ Αθανάσιος

07.07.1879 – 14.07.1879

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΣΣΟΝΑΚΟΣ Κωνσταντίνος

07.07.1879 – 14.07.1879

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΛΑΡΗΣ Ν.

07.07.1879 – 14.07.1879

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΩΚΡΗΣ Γεώργιος

07.07.1879 – 14.07.1879

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Γ.

09.07.1879 – 14.07.1879

ΕΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΗΜΩΝ Τιμ.

09.07.1879 – 14.07.1879