Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΒΟΥΛΗ – Η’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος

29.11.1879 – 17.04.1880

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος

30.11.1879 – 17.04.1880

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΥΤΟΣ Περικλής

30.11.1879 – 17.04.1880

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ Σπυρίδων

30.11.1879 – 17.04.1880

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΡΥΖΗΣ Γεώργιος

30.11.1879 – 17.04.1880

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ Ανδρέας

30.11.1879 – 17.04.1880

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος

30.11.1879 – 17.04.1880

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΚΟΥΤΖΕΣ Αλέξανδρος

30.11.1879 – 17.04.1880

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Ανδρέας

10.10.1880 – 12.03.1881

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΙΣΠΗΣ Κωνσταντίνος

11.10.1880 – 12.03.1881

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος

11.10.1880 – 12.03.1881

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

11.10.1880 – 12.03.1881

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΡΟΣΟΣ Νικόλαος

11.10.1880 – 12.03.1881

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Νικόλαος

11.10.1880 – 12.03.1881

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ Σπυρίδων

11.10.1880 – 12.03.1881

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ Πέτρος

11.10.1880 – 12.03.1881

 

ΒΟΥΛΗ – Θ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ Σπυρίδων

26.02.1882 – 19.06.1882

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος

27.02.1882 – 19.06.1882

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ Νικόλαος

27.02.1882 – 19.06.1882

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Νικόλαος

27.02.1882 – 19.06.1882

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΗΛΙΚΑΣ Βαρβερήγος

27.02.1882 – 19.06.1882

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος

27.02.1882 – 19.06.1882

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΚΚΕΒΗΣ Ευστάθιος

27.02.1882 – 19.06.1882

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΝΔΑΛΟΣ Αλκιβιάδης

27.02.1882 – 19.06.1882