Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ Σπυρίδων

25.10.1882 – 24.03.1883

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΥΤΟΣ Περικλής

27.10.1882 – 24.03.1883

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Μελέτιος

27.10.1882 – 24.03.1883

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Βασίλειος

27.10.1882 – 24.03.1883

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΚΚΕΒΗΣ Ευστάθιος

27.10.1882 – 24.03.1883

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος

27.10.1882 – 24.03.1883

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

27.10.1882 – 24.03.1883

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΝΔΑΛΟΣ Αλκιβιάδης

27.10.1882 – 24.03.1883

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ Παύλος

04.11.1883 – 21.03.1884

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Νικήτας

05.11.1883 – 21.03.1884

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΠΑΣ Γεώργιος

05.11.1883 – 21.03.1884

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΣΟΜΑΧΟΣ Κωνσταντίνος

05.11.1883 – 21.03.1884

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος

05.11.1883 – 21.03.1884

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Παναγιώτης

05.11.1883 – 21.03.1884

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Ανδρέας

05.11.1883 – 21.03.1884

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΙΤΣΟΣ Παναγιώτης

05.11.1883 – 21.03.1884

 

Δ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ Παύλος

08.11.1884 – 11.02.1885

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Μελέτιος

09.11.1884 – 11.02.1885

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΙΣΙΡΛΗΣ Αθανάσιος

09.11.1884 – 11.02.1885

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ Ηλίας

09.11.1884 – 11.02.1885

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής

09.11.1884 – 11.02.1885

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Γεώργιος

09.11.1884 – 11.02.1885

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΝΔΑΛΟΣ Αλκιβιάδης

09.11.1884 – 11.02.1885

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος

09.11.1884 – 11.02.1885

 

ΒΟΥΛΗ – Ι’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Δημήτριος

22.06.1885 – 18.07.1885

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΑΚΑΣ Κομνας

22.06.1885 – 18.07.1885

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Αργύριος

22.06.1885 – 18.07.1885

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΛΤΑΦΕΡΟΣ Κωνσταντίνος

22.06.1885 – 18.07.1885

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Λάζαρος

22.06.1885 – 18.07.1885

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΑΝΕΤΑΚΗΣ Χαράλαμπος

22.06.1885 – 18.07.1885

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

22.06.1885 – 18.07.1885

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Σπυρίδων

22.06.1885 – 18.07.1885