Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Έκτακτη Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΙΚΑΚΗΣ Αντώνιος

12.10.1885 – 05.04.1886

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΝΝΑΒΟΣ Νικόλαος

12.10.1885 – 05.04.1886

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Νικόλαος

12.10.1885 – 05.04.1886

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος

12.10.1885 – 05.04.1886

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ιωάννης

12.10.1885 – 05.04.1886

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Δ.

12.10.1885 – 05.04.1886

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Ιωάννης

12.10.1885 – 05.04.1886

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΣΧΑΣ Α.

12.10.1885 – 05.04.1886

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος (α)

08.05.1886 – 05.11.1886

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Αριστ.

08.05.1886 – 05.11.1886

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ασημάκης

08.05.1886 – 05.11.1886

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ Ιωάννης

08.05.1886 – 05.11.1886

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

08.05.1886 – 05.11.1886

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΡΙΣΠΗΣ Νικόλαος

08.05.1886 – 05.11.1886

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Θεόφιλος

08.05.1886 – 05.11.1886

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Αρ.

08.05.1886 – 05.11.1886

 

ΒΟΥΛΗ – ΙΑ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Ανδρέας

21.02.1887 – 23.05.1887

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Οδυσσέας

21.02.1887 – 23.05.1887

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Π.

21.02.1887 – 23.05.1887

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ Π.

21.02.1887 – 23.05.1887

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Σταμάτης

21.02.1887 – 23.05.1887

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ Χαρίλαος

21.02.1887 – 23.05.1887

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΟΥΛΕΜΗΣ Μ.

21.02.1887 – 23.05.1887

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΡΙΣΠΗΣ Νικόλαος

21.02.1887 – 23.05.1887

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Ανδρέας

29.10.1887 – 17.12.1887

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΨΥΛΛΑΣ Ανδρέας

29.10.1887 – 17.12.1887

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΧΥΣ Γεώργιος

29.10.1887 – 17.12.1887

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος

29.10.1887 – 17.12.1887

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Σταμάτης

29.10.1887 – 17.12.1887

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ Χαρίλαος

29.10.1887 – 17.12.1887

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΛΗΣ Δημήτριος

29.10.1887 – 17.12.1887

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ Ανδρέας

29.10.1887 – 17.12.1887