Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Ανδρέας

24.10.1888 – 07.02.1889

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΚΚΕΒΗΣ Ευστάθιος

24.10.1888 – 07.02.1889

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Νικήτας

24.10.1888 – 07.02.1889

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΪΡΗΣ Δημοσθένης

24.10.1888 – 07.02.1889

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Σταμάτης

24.10.1888 – 07.02.1889

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΚΑΛΤΣΟΔΗΜΟΣ Ανδρέας

24.10.1888 – 07.02.1889

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ Χαρίλαος

24.10.1888 – 07.02.1889

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ Ανδρέας

24.10.1888 – 07.02.1889

 

Έκτακτη Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Ανδρέας

02.03.1889 – 04.04.1889

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Νικήτας

02.03.1889 – 04.04.1889

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΪΡΗΣ Δημοσθένης

02.03.1889 – 04.04.1889

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΚΚΕΒΗΣ Ευστάθιος

02.03.1889 – 04.04.1889

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΚΑΛΤΣΟΔΗΜΟΣ Ανδρέας

02.03.1889 – 04.04.1889

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Σταμάτης

02.03.1889 – 04.04.1889

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ Χαρίλαος

02.03.1889 – 04.04.1889

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ Ανδρέας

02.03.1889 – 04.04.1889

 

Δ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Ανδρέας

11.10.11889 – 17.02.1890

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΥΤΟΣ Περικλής

11.10.11889 – 17.02.1890

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ Γεώργιος

11.10.11889 – 17.02.1890

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΑΣ Αλοΐσιος

11.10.11889 – 17.02.1890

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Σταμάτης

11.10.11889 – 17.02.1890

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ-ΑΡΓΑΣΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

11.10.11889 – 17.02.1890

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΡΙΣΠΗΣ Νικόλαος

11.10.11889 – 17.02.1890

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΛΗΣ Δημήτριος

11.10.11889 – 17.02.1890

 

Έκτακτη Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Ανδρέας

26.02.1890 – 31.05.1890

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ Γεώργιος

26.02.1890 – 31.05.1890

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΥΤΟΣ Περικλής

26.02.1890 – 31.05.1890

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΑΣ Αλοΐσιος

26.02.1890 – 31.05.1890

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Σταμάτης

26.02.1890 – 31.05.1890

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ-ΑΡΓΑΣΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

26.02.1890 – 31.05.1890

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΡΙΣΠΗΣ Νικόλαος

26.02.1890 – 31.05.1890

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΛΗΣ Δημήτριος

26.02.1890 – 31.05.1890