Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Βασίλειος

28.10.1893 – 12.03.1894

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Ν.

28.10.1893 – 12.03.1894

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΡΤΙΠΗΣ Δ.

28.10.1893 – 12.03.1894

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΗΛΙΚΑΣ Βαρβερήγος

28.10.1893 – 12.03.1894

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Παναγιώτης

28.10.1893 – 12.03.1894

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΡΙΤΣΑΣ Δ.

28.10.1893 – 12.03.1894

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ιωάννης

28.10.1893 – 12.03.1894

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΗΤΣΑΣ Σ.

28.10.1893 – 12.03.1894

 

Δ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Βασίλειος

31.10.1894 – 09.01.1895

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΩΜΑΣ Γεώργιος

31.10.1894 – 09.01.1895

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Επαμεινώνδας

31.10.1894 – 09.01.1895

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΥΡΑΣ Γ.

31.10.1894 – 09.01.1895

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΛΟΥΤΣΗΣ Ιωάννης

31.10.1894 – 09.01.1895

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ιωάννης

31.10.1894 – 09.01.1895

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Βησαρίων

31.10.1894 – 09.01.1895

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΚΙΩΝ Ιωάννης

31.10.1894 – 09.01.1895

 

ΒΟΥΛΗ – ΙΔ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Αλέξανδρος

29.05.1895 – 09.10.1895

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Όθων

29.05.1895 – 09.10.1895

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Νικόλαος

29.05.1895 – 09.10.1895

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ Ιωάννης

29.05.1895 – 09.10.1895

ΕΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΚΗΣ Π.

29.05.1895 – 09.10.1895

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

29.05.1895 – 09.10.1895

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ Γ.

29.05.1895 – 09.10.1895

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΡΑΤΑΣΗΣ Δ.

29.05.1895 – 09.10.1895

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΪΚΟΣ Δημοσθένης

29.05.1895 – 09.10.1895

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Αλέξανδρος

24.01.1896 – 21.03.1896

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΩΜΑΣ Αλέξανδρος

24.01.1896 – 21.03.1896

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΡΟΣΟΣ Νικόλαος

24.01.1896 – 21.03.1896

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΛΛΑΣ Μιλτιάδης

24.01.1896 – 21.03.1896

ΕΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΚΗΣ Π.

24.01.1896 – 21.03.1896

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ Θεόδωρος

24.01.1896 – 21.03.1896

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΕΛΙΝΗΣ Κίμων

24.01.1896 – 21.03.1896

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΝΑΡΗΣ Ιωάννης

24.01.1896 – 21.03.1896

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

24.01.1896 – 21.03.1896