Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Έκτακτη Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΜΑΔΟΣ Νικόλαος

04.12.1899 – 03.04.1900

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ Αλέξανδρος

05.12.1899 – 03.04.1900

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΠΠΑΣ Απόστολος

05.12.1899 – 03.04.1900

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

05.12.1899 – 03.04.1900

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ιωάννης

05.12.1899 – 03.04.1900

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΑΔΙΝΟΣ Γ.

05.12.1899 – 03.04.1900

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

05.12.1899 – 03.04.1900

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ Π.

05.12.1899 – 03.04.1900

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ Φ.

05.12.1899 – 03.04.1900

ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΑΗΣ Σπυρίδων

05.12.1899 – 03.04.1900

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ Νικόλαος

06.11.1900 – 27.07.1901

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Νικόλαος

07.11.1900 – 27.07.1901

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ.

07.11.1900 – 27.07.1901

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ιωάννης

07.11.1900 – 27.07.1901

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ηλίας

07.11.1900 – 27.07.1901

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΣΙΑΣ Α.

07.11.1900 – 27.07.1901

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΑΔΙΝΟΣ Γ.

07.11.1900 – 27.07.1901

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

07.11.1900 – 27.07.1901

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν.

07.11.1900 – 27.07.1901

ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ Αλέξανδρος

07.11.1900 – 27.07.1901

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΕΤΣΙΝΑΣ Θεόδωρος

08.11.1901 – 08.04.1902

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Νικόλαος

08.11.1901 – 08.04.1902

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΛΑΤΗΣ Α.

08.11.1901 – 08.04.1902

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

08.11.1901 – 08.04.1902

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Ηλίας

08.11.1901 – 08.04.1902

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ Αλέξανδρος

08.11.1901 – 08.04.1902

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

08.11.1901 – 08.04.1902

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΑΔΙΝΟΣ Γ.

08.11.1901 – 08.04.1902

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ Γεράσιμος

08.11.1901 – 08.04.1902

ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ Αλέξανδρος

08.11.1901 – 08.04.1902

 

ΒΟΥΛΗ – ΙΣΤ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Δημήτριος

05.12.1902 – 31.05.1903

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

06.12.1902 – 31.05.1903

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΣΙΜΗΣ Χριστ.

06.12.1902 – 31.05.1903

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΚΙΚΑΣ Π.

06.12.1902 – 31.05.1903

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ Γ.

06.12.1902 – 31.05.1903

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Επαμεινώνδας

06.12.1902 – 31.05.1903

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ Ηλίας

06.12.1902 – 31.05.1903

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΜΟΥΝΗΣ Ν.

06.12.1902 – 31.05.1903

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

06.12.1902 – 31.05.1903

ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΑΠΠΑΣ Ιωάννης

06.12.1902 – 31.05.1903