Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Ε’ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΆργος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΜΑΔΟΣ Δημήτριος

05.12.1831 – 09.12.1831

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΚΟΣ Λάμπρος

05.12.1831 – 09.12.1831

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος

05.12.1831 – 09.12.1831

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΙΝΙΑΝ Γεώργιος

05.12.1831 – 09.12.1831

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ.

05.12.1831 – 09.12.1831

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΙΛΗΜΩΝ Ιωάννης

05.12.1831 – 09.12.1831

 

Ναύπλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΜΑΔΟΣ Δημήτριος

15.12.1831 – 17.03.1832

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΚΟΣ Λάμπρος

15.12.1831 – 17.03.1832

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος

15.12.1831 – 17.03.1832

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΙΝΙΑΝ Γεώργιος

15.12.1831 – 17.03.1832

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ.

15.12.1831 – 17.03.1832

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΙΛΗΜΩΝ Ιωάννης

15.12.1831 – 17.03.1832

 

κατά συνέχεια Δ’ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΆργος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ Πανούτσος

11.06.1832

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ Β.

11.06.1832

 

Ναύπλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ Πανούτσος

09.07.1832 – 13.07.1832

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ Β.

09.07.1832 – 13.07.1832

 

Πρόνοια Ναυπλίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ Πανούτσος

14.07.1832 – 20.08.1832

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ Αλέξανδρος

15.07.1832 – 20.08.1932

ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ Β.

15.07.1832

ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ Επαμεινώνδας

16.07.1832 – 20.08.1832

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ Αθανάσιος

14.07.1832 – 20.08.1832

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Δημήτριος

14.07.1832 – 20.08.1832

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Εμμανουήλ

20.07.1832

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Δ.

30.07.1832 – 20.08.1832

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ Β.

30.07.1832 – 20.08.1832