Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Έκτακτη Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Δημήτριος

04.06.1903 – 16.06.1903

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΙΤΑΛΗΣ Αντώνιος

17.06.1903 – 07.07.1903

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

17.06.1903 – 07.07.1903

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΕΡΤΙΔΗΣ Ιωάννης

17.06.1903 – 07.07.1903

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ Γ.

17.06.1903 – 07.07.1903

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

17.06.1903 – 07.07.1903

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Επαμεινώνδας

17.06.1903 – 07.07.1903

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ Ηλίας

17.06.1903 – 07.07.1903

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΜΟΥΝΗΣ Ν.

17.06.1903 – 07.07.1903

ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΑΠΠΑΣ Ιωάννης

17.06.1903 – 07.07.1903

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Νικόλαος

18.06.1903 – 07.07.1903

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΤΖΙΣΚΟΣ Νικόλαος

15.12.1903 – 30.04.1904

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΑΣ Ιωάννης

15.12.1903 – 30.04.1904

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος

15.12.1903 – 30.04.1904

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ιωάννης

15.12.1903 – 30.04.1904

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ Ιωάννης

15.12.1903 – 30.04.1904

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΠΙΤΣΙΝΗΣ Γεώργιος

15.12.1903 – 30.04.1904

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ Βασίλειος

15.12.1903 – 30.04.1904

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ιωάννης

15.12.1903 – 30.04.1904

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

15.12.1903 – 30.04.1904

ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ Φ.

15.12.1903 – 30.04.1904

 

Έκτακτη Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΤΖΙΣΚΟΣ Νικόλαος

05.05.1904 – 18.06.104

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ιωάννης

05.05.1904 – 18.06.104

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΑΣ Ιωάννης

05.05.1904 – 18.06.104

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος

05.05.1904 – 18.06.104

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ Ιωάννης

05.05.1904 – 18.06.104

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΠΙΤΣΙΝΗΣ Γεώργιος

05.05.1904 – 18.06.104

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ιωάννης

05.05.1904 – 18.06.104

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ Βασίλειος

05.05.1904 – 18.06.104

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ Ηλίας

05.05.1904 – 18.06.104

ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ Φ.

05.05.1904 – 18.06.104

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ Νικόλαος

02.12.1904 – 10.12.1904

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ Επαμεινώνδας

03.12.1904 – 10.12.1904

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ Ανδρέας

03.12.1904 – 10.12.1904

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ Α.

03.12.1904 – 10.12.1904

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΓΕΡΑΚΗΣ Κ.

03.12.1904 – 10.12.1904

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΠΙΤΣΙΝΗΣ Γεώργιος

03.12.1904 – 10.12.1904

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΑΔΙΝΟΣ Γ.

03.12.1904 – 10.12.1904

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΗΣ Ευάγγελος

03.12.1904 – 10.12.1904

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ Ηλίας

03.12.1904 – 10.12.1904

ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Γεώργιος

03.12.1904 – 10.12.1904