Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΒΟΥΛΗ – ΙΖ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΩΜΑΣ Αλέξανδρος

07.04.1905 – 17.07.1905

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ Ιωάννης

07.04.1905 – 17.07.1905

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΟΥΤΣΗΣ Ιωάννης

07.04.1905 – 17.07.1905

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Μιχαήλ (α)

07.04.1905 – 17.07.1905

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΛΗΜΑΝ Αγαμέμνων

07.04.1905 – 17.07.1905

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ Γεώργιος

07.04.1905 – 17.07.1905

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΕΛΑΚΟΒΙΑΣ Ν.

07.04.1905 – 17.07.1905

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΡΙΕΖΩΤΗΣ Σπυρίδων

07.04.1905 – 17.07.1905

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ Φρ.

07.04.1905 – 17.07.1905

ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΑΠΠΑΣ Ιωάννης

07.04.1905 – 17.07.1905

 

Έκτακτη Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ Νικόλαος

28.11.1905 – 30.01.1906

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Νικόλαος

28.11.1905 – 30.01.1906

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Περικλής

28.11.1905 – 30.01.1906

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε.

28.11.1905 – 30.01.1906

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ξενοφών

28.11.1905 – 30.01.1906

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ Λουκάς

28.11.1905 – 30.01.1906

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Π.

28.11.1905 – 30.01.1906

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗΣ Λ.

28.11.1905 – 30.01.1906

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΑΘΕΑΣ Αχιλλέας

28.11.1905 – 30.01.1906

ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

28.11.1905 – 30.01.1906

 

ΒΟΥΛΗ – ΙΗ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ Νικόλαος

08.05.1906 – 05.07.1906

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ξενοφών

08.05.1906 – 05.07.1906

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος

08.05.1906 – 05.07.1906

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων

08.05.1906 – 05.07.1906

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΛΗΜΑΝ Αγαμέμνων

08.05.1906 – 05.07.1906

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ Ευθύμιος

08.05.1906 – 05.07.1906

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ Μιλτιάδης

08.05.1906 – 05.07.1906

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΚΟΦΑΣ Θ.

08.05.1906 – 05.07.1906

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

08.05.1906 – 05.07.1906

ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ Φώτιος

08.05.1906 – 05.07.1906