Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Έκτακτη Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ Νικόλαος

18.11.1906 – 07.06.1907

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Ν.

18.11.1906 – 07.06.1907

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΙΣΠΗΣ Νικόλαος

18.11.1906 – 07.06.1907

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

18.11.1906 – 07.06.1907

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΠΑΣΙΑΣ Αθανάσιος

18.11.1906 – 07.06.1907

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ Μιλτιάδης

18.11.1906 – 07.06.1907

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ Ευθύμιος

18.11.1906 – 07.06.1907

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΚΟΦΑΣ Θ.

18.11.1906 – 07.06.1907

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

18.11.1906 – 07.06.1907

ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

18.11.1906 – 07.06.1907

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ Νικόλαος

07.11.1907 – 24.04.1908

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΣΙΑΣ Αθανάσιος

07.11.1907 – 24.04.1908

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΙΓΙΑΛΙΔΗΣ Κ.

07.11.1907 – 24.04.1908

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΑΤΣΟΣ Ν.

07.11.1907 – 24.04.1908

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ Μιλτιάδης

07.11.1907 – 24.04.1908

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ Δημήτριος

07.11.1907 – 24.04.1908

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΚΟΦΑΣ Θ.

07.11.1907 – 24.04.1908

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Θ.

07.11.1907 – 24.04.1908

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ Θ.

07.11.1907 – 24.04.1908

ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ Μιλτιάδης

07.11.1907 – 24.04.1908

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Κωνσταντίνος

12.11.1908 – 09.05.1909

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ Δημήτριος

12.11.1908 – 09.05.1909

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΙΣΙΝΗΣ Ι.

12.11.1908 – 09.05.1909

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ Α.

12.11.1908 – 09.05.1909

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΓΚΟΦΑΣ Θ.

12.11.1908 – 09.05.1909

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ Ευθύμιος

12.11.1908 – 09.05.1909

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΪΠΕΤΗΣ Σπυρίδων

12.11.1908 – 09.05.1909

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ Α.

12.11.1908 – 09.05.1909

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ Θ.

12.11.1908 – 09.05.1909

ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ Μιλτιάδης

12.11.1908 – 09.05.1909