Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Δ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΩΜΑΣ Αλέξανδρος

24.09.1909 – 13.01.1910

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΙΤΣΑΡΑΣ Δημήτριος

24.09.1909 – 13.01.1910

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΟΠΟΥΛΟΣ Βρασίδας

24.09.1909 – 13.01.1910

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Χρ.

24.09.1909 – 13.01.1910

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΡΟΥΦΟΣ-ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ Λουκάς

24.09.1909 – 13.01.1910

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ Π.

24.09.1909 – 13.01.1910

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΝΝΑΒΟΣ Ιωάννης

24.09.1909 – 13.01.1910

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ Δ.

24.09.1909 – 13.01.1910

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Π.

24.09.1909 – 13.01.1910

ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΑΠΠΑΣ Ιωάννης

24.09.1909 – 13.01.1910

 

Α’ ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΑθήνα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ Αθανάσιος

01.09.1910 – 26.09.1910

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Ν.

01.09.1910 – 12.10.1910

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ Ι.

01.09.1910 – 12.10.1910

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

01.09.1910 – 12.10.1910

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΣ Βασίλειος

01.09.1910 – 12.10.1910

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων

01.09.1910 – 12.10.1910

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Περικλής

01.09.1910 – 12.10.1910

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΙΒΑΔΑΣ Π.

01.09.1910 – 12.10.1910

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ Ευθύμιος

01.09.1910 – 12.10.1910

ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ Μιλτιάδης

01.09.1910 – 12.10.1910

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΛΙΝ Κωνσταντίνος

27.09.1910 – 12.10.1910

 

Β’ ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΑθήνα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Ν.

08.01.1911 – 09.01.1911

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ Αθανάσιος

10.01.1911 – 23.01.1911

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Θ.

08.01.1911 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ Χρ.

08.01.1911 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΡΟΣ Θ.

08.01.1911 – __.__.____

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΑΠΑΔΑΜ Τριαντάφυλλος

08.01.1911 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΞΗΡΟΣ Ν.

08.01.1911 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

08.01.1911 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Θ.

08.01.1911 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ Λίνος

08.01.1911 – __.__.____

ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Μιχαήλ

08.01.1911 – __.__.____

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Νικόλαος

24.01.1911 – __.__.____

 

ΒΟΥΛΗΑθήνα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Νικόλαος

__.__.____ – 06.07.1911

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Θ.

__.__.____ – 06.07.1911

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ Χρ.

__.__.____ – 06.07.1911

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΡΟΣ Θ.

__.__.____ – 06.07.1911

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΑΠΑΔΑΜ Τριαντάφυλλος

__.__.____ – 06.07.1911

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΞΗΡΟΣ Ν.

__.__.____ – 06.07.1911

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

__.__.____ – 06.07.1911

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Θ.

__.__.____ – 06.07.1911

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ Λίνος

__.__.____ – 06.07.1911

ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Μιχαήλ

__.__.____ – 06.07.1911