Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΒΟΥΛΗ – ΙΘ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ιωάννης

19.08.1912 – 01.10.1912

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΣ Κωνσταντίνος

02.10.1912 – 21.06.1913

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Θ.

02.10.1912 – 21.06.1913

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ Νικόλαος

02.10.1912 – 21.06.1913

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

02.10.1912 – 21.06.1913

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΑΠΑΔΑΜ Τριαντάφυλλος

02.10.1912 – 21.06.1913

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Ιωάννης

02.10.1912 – 21.06.1913

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΞΗΡΟΣ Νικόλαος

02.10.1912 – 21.06.1913

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ Λίνος

02.10.1912 – 21.06.1913

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ Δ.

02.10.1912 – 21.06.1913

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Θ.

02.10.1912 – 21.06.1913

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΣ Κωνσταντίνος

04.11.1913 – 03.06.1914

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ Νικόλαος

04.11.1913 – 03.06.1914

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Θ.

04.11.1913 – 03.06.1914

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΜ Τριαντάφυλλος

04.11.1913 – 03.06.1914

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Ιωάννης

04.11.1913 – 03.06.1914

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ Δ.

04.11.1913 – 03.06.1914

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αρ.

04.11.1913 – 03.06.1914

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ Σ.

04.11.1913 – 03.06.1914

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ Λίνος

04.11.1913 – 03.06.1914

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΞΗΡΟΣ Νικόλαος

04.11.1913 – 03.06.1914

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΣ Κωνσταντίνος

15.09.1914 – 21.02.1915

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ Νικόλαος

15.09.1914 – 21.02.1915

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Θ.

15.09.1914 – 21.02.1915

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΟΣ Ι.

15.09.1914 – 21.02.1915

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αρ.

15.09.1914 – 21.02.1915

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΦΛΕΣΣΑΣ Π.

15.09.1914 – 21.02.1915

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος

15.09.1914 – 21.02.1915

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΟΥΦΟΣ Βασίλειος

15.09.1914 – 21.02.1915

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΞΗΡΟΣ Νικόλαος

15.09.1914 – 21.02.1915

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σ.

15.09.1914 – 21.02.1915

 

ΒΟΥΛΗ – Κ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΣ Κωνσταντίνος

03.08.1915 – 21.10.1915

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ Κωνσταντίνος

03.08.1915 – 21.10.1915

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π.

03.08.1915 – 21.10.1915

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΙΑΡΗΣ Α.

03.08.1915 – 21.10.1915

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.

03.08.1915 – 21.10.1915

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΓΚΛΑΒΑΣ Δ.

03.08.1915 – 21.10.1915

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΥΤΟΣ Περικλής

03.08.1915 – 21.10.1915

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ

03.08.1915 – 21.10.1915

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΛΚΟΡΕΣΗΣ Δ.

03.08.1915 – 21.10.1915

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΟΥΛΤΣΟΣ Ι.

03.08.1915 – 21.10.1915