Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΒΟΥΛΗ – (ΚΑ’ Περίοδος)Α’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Μιχαήλ

22.01.1916 – 09.06.1916

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Α.

22.01.1916 – 09.06.1916

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΛΙΟΣ Ιωάννης

22.01.1916 – 09.06.1916

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΕΝΤΟΣ Γεώργιος

22.01.1916 – 09.06.1916

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΟΥΦΟΣ Βασίλειος

22.01.1916 – 09.06.1916

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ Γεώργιος

22.01.1916 – 09.06.1916

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ.

22.01.1916 – 09.06.1916

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ Γεώργιος

22.01.1916 – 09.06.1916

 

ΒΟΥΛΗ – Κ’ Περίοδος (Λαζάρων)Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ Θεμιστοκλής

20.07.1917 – 13.10.1917

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ Κωνσταντίνος

20.07.1917 – 13.10.1917

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΙΑΡΗΣ Α.

20.07.1917 – 13.10.1917

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΖΗΣ Δημήτριος

20.07.1917 – 13.10.1917

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΓΟΥΣΚΟΣ Θ.

20.07.1917 – 13.10.1917

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Ιωάννης

20.07.1917 – 13.10.1917

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΞΗΡΟΣ Ιωάννης

20.07.1917 – 13.10.1917

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΕΡΜΕΝΤΖΗΣ Νικόλαος

20.07.1917 – 13.10.1917

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ

20.07.1917 – 13.10.1917

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ιωάννης

20.07.1917 – 13.10.1917

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ Θεμιστοκλής

26.02.1918 – 15.12.1918

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ Κωνσταντίνος

26.02.1918 – 15.12.1918

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Γ.

26.02.1918 – 15.12.1918

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΖΗΣ Δημήτριος

26.02.1918 – 15.12.1918

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΓΟΥΣΚΟΣ Θ.

26.02.1918 – 15.12.1918

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ Δημήτριος

26.02.1918 – 15.12.1918

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΞΗΡΟΣ Ιωάννης

26.02.1918 – 15.12.1918

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΕΡΜΕΝΤΖΗΣ Νικόλαος

26.02.1918 – 15.12.1918

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ι.

26.02.1918 – 15.12.1918

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ιωάννης

26.02.1918 – 15.12.1918