Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Δ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ Θεμιστοκλής

21.11.1919 – 15.10.1920

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ Κωνσταντίνος

21.11.1919 – 15.10.1920

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΖΗΣ Δημήτριος

21.11.1919 – 15.10.1920

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗΣ Μιχαήλ

21.11.1919 – 15.10.1920

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΓΟΥΣΚΟΣ Θ.

21.11.1919 – 15.10.1920

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ Δημήτριος

21.11.1919 – 15.10.1920

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΞΗΡΟΣ Ιωάννης

21.11.1919 – 15.10.1920

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΕΡΜΕΝΤΖΗΣ Νικόλαος

21.11.1919 – 15.10.1920

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ι.

21.11.1919 – 15.10.1920

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ιωάννης

21.11.1919 – 15.10.1920

 

Γ’ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΑθήνα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ Ιωάννης

23.12.1920 – 17.01.1921

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ Σίμος

18.01.1921 – 15.09.1922

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Σ.

23.12.1920 – 15.09.1922

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΛΙΑΜΟΣ Ν.

23.12.1920 – 15.09.1922

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Κ.

23.12.1920 – 15.09.1922

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΠΟΥΤΟΣ Περικλής

23.12.1920 – 15.09.1922

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων

23.12.1920 – 15.09.1922

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ Γ.

23.12.1920 – 15.09.1922

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΙΣΙΡΛΗΣ Άγγελος

23.12.1920 – 15.09.1922

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΑΚΩΒΟΥ Π.

23.12.1920 – 15.09.1922

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ-ΑΡΓΑΣΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

18.01.1921 – 15.09.1922

 

Δ’ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΑθήνα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αρ.

02.01.1924 – 04.01.1924

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ Κωνσταντίνος

02.01.1924 – 29.09.1924

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ ιωάννης

02.01.1924 – 29.09.1924

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Φίλιππος

02.01.1924 – 29.09.1924

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΗΣΑΪΑΣ Γ.

02.01.1924 – 29.09.1924

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Γ.

02.01.1924 – 29.09.1924

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΛΕΛΗΣ Νικόλαος

02.01.1924 – 29.09.1924

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ Γ.

02.01.1924 – 29.09.1924

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΛΙΑΛΕΞΗΣ Θ.

02.01.1924 – 29.09.1924

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΛΦΟΣ Δ.

02.01.1924 – 29.09.1924

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ελευθέριος

05.01.1924 – 10.01.1924

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αρ.

11.01.1924 – 20.01.1924

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΑΚΤΙΒΑΝ Κωνσταντίνος

21.01.1924 – 29.09.1924