Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΑθήνα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ Θεμιστοκλής

26.11.1926 – 03.08.1927

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΟΥΣΚΟΣ Θ.

26.11.1926 – 03.08.1927

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ Κωνσταντίνος

26.11.1926 – 03.08.1927

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Αριστομένης

26.11.1926 – 03.08.1927

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ Λάμπρος

26.11.1926 – 03.08.1927

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΟΡΑΖΑΝΗΣ Γεώργιος

26.11.1926 – 03.08.1927

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΙΛΟΣ Μ.

26.11.1926 – 03.08.1927

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Θ.

26.11.1926 – 03.08.1927

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΔΗΣ Β.

26.11.1926 – 03.08.1927

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Αθανάσιος

26.11.1926 – 03.08.1927

 

ΒΟΥΛΗ – Α’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος (αναθεωρητική)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ Θεμιστοκλής

04.09.1927 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΟΥΣΚΟΣ Θ.

04.09.1927 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ Κωνσταντίνος

04.09.1927 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Αριστομένης

04.09.1927 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ Λάμπρος

04.09.1927 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΟΡΑΖΑΝΗΣ Γεώργιος

04.09.1927 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΙΛΟΣ Μ.

04.09.1927 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Θ.

04.09.1927 – __.__.____

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΔΗΣ Β.

04.09.1927 – __.__.____

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Αθανάσιος

04.09.1927 – __.__.____

 

Α’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ Θεμιστοκλής

__.__.____ – 06.10.1927

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΟΥΣΚΟΣ Θ.

__.__.____ – 06.10.1927

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ Κωνσταντίνος

__.__.____ – 06.10.1927

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Αριστομένης

__.__.____ – 06.10.1927

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ Λάμπρος

__.__.____ – 06.10.1927

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΟΡΑΖΑΝΗΣ Γεώργιος

__.__.____ – 06.10.1927

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΙΛΟΣ Μ.

__.__.____ – 06.10.1927

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Θ.

__.__.____ – 06.10.1927

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΔΗΣ Β.

__.__.____ – 06.10.1927

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Αθανάσιος

__.__.____ – 06.10.1927

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ Θεμιστοκλής

16.11.1927 – 09.07.1928

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Εμμανουήλ

16.11.1927 – 09.07.1928

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ Γ.

16.11.1927 – 09.07.1928

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΚΑΒΟΣ Δ.

16.11.1927 – 09.07.1928

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΟΡΑΖΑΝΗΣ Γεώργιος

16.11.1927 – 09.07.1928

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΙΛΟΣ Μ.

16.11.1927 – 09.07.1928

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΩΚΑΣ Α.

16.11.1927 – 09.07.1928

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ Γεώργιος

16.11.1927 – 09.07.1928

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΑΡΚΟΥ Α.

16.11.1927 – 09.07.1928

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

16.11.1927 – 09.07.1928