Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΒΟΥΛΗ – Β’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ιωάννης

19.10.1928 – 03.07.1929

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ Κωνσταντίνος

19.10.1928 – 03.07.1929

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.

19.10.1928 – 03.07.1929

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ Σ.

19.10.1928 – 03.07.1929

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΛΦΟΣ Δ.

19.10.1928 – 03.07.1929

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΟΡΑΖΑΝΗΣ Γεώργιος

19.10.1928 – 03.07.1929

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΑΡΛΑΜΠΑΣ Μάρκος

19.10.1928 – 03.07.1929

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΛΙΑΛΕΞΗΣ Θ.

19.10.1928 – 03.07.1929

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Γεράσιμος

19.10.1928 – 03.07.1929

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΖΑΦΙΡΗΣ Νικόλαος

19.10.1928 – 03.07.1929

 

Έκτακτη Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ιωάννης

06.07.1929 – 06.09.1929

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ Κωνσταντίνος

06.07.1929 – 06.09.1929

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.

06.07.1929 – 06.09.1929

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ Σ.

06.07.1929 – 06.09.1929

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΛΦΟΣ Δ.

06.07.1929 – 06.09.1929

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΟΡΑΖΑΝΗΣ Γεώργιος

06.07.1929 – 06.09.1929

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΑΡΛΑΜΠΑΣ Μάρκος

06.07.1929 – 06.09.1929

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΛΙΑΛΕΞΗΣ Θ.

06.07.1929 – 06.09.1929

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Γεράσιμος

06.07.1929 – 06.09.1929

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΖΑΦΙΡΗΣ Νικόλαος

06.07.1929 – 06.09.1929

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ιωάννης

18.11.1929 – 03.07.1930

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ Κωνσταντίνος

18.11.1929 – 03.07.1930

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ

18.11.1929 – 03.07.1930

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΑΣ Δ.

18.11.1929 – 03.07.1930

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΤΣΙΝΑΣ Ι.

18.11.1929 – 03.07.1930

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Σταύρος

18.11.1929 – 03.07.1930

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΛΦΟΣ Δ.

18.11.1929 – 03.07.1930

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΛΙΑΛΕΞΗΣ Θ.

18.11.1929 – 03.07.1930

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΒΕΡΔΕΛΗΣ Αλέξανδρος

18.11.1929 – 03.07.1930

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης

18.11.1929 – 03.07.1930

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ Θεμιστοκλής

19.11.1930 – 15.02.1931

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ Κωνσταντίνος

19.11.1930 – 15.02.1931

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ

19.11.1930 – 15.02.1931

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΡΕΛΟΣ Βασίλειος

19.11.1930 – 15.02.1931

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΛΙΑΛΕΞΗΣ Θ.

19.11.1930 – 15.02.1931

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΟΡΑΖΑΝΗΣ Γεώργιος

19.11.1930 – 15.02.1931

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Ι.

19.11.1930 – 15.02.1931

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΑΡΛΑΜΠΑΣ Μάρκος

19.11.1930 – 15.02.1931

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΒΕΡΔΕΛΗΣ Αλέξανδρος

19.11.1930 – 15.02.1931

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Γεράσιμος

19.11.1930 – 15.02.1931