Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Δ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ Θεμιστοκλής

17.11.1931 – 19.08.1932

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ Κωνσταντίνος

17.11.1931 – 19.08.1932

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΡΕΛΟΣ Βασίλειος

17.11.1931 – 19.08.1932

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ

17.11.1931 – 19.08.1932

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΛΙΑΛΕΞΗΣ Θ.

17.11.1931 – 19.08.1932

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΤΣΙΝΑΣ Ιωάννης

17.11.1931 – 19.08.1932

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ιωάννης

17.11.1931 – 19.08.1932

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΛΛΙΓΚΑΤΣΗΣ Παρίσης

17.11.1931 – 19.08.1932

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΒΕΡΔΕΛΗΣ Αλέξανδρος

17.11.1931 – 19.08.1932

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Γεράσιμος

17.11.1931 – 19.08.1932

 

ΓΕΡΟΥΣΙΑΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Αλέξανδρος

22.05.1929 – 06.09.1929

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΚΕΚΑΣ Ιωάννης

22.05.1929 – 06.09.1929

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΓΚΑΣ Δημήτριος

22.05.1929 – 06.09.1929

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΗΣ Θ.

22.05.1929 – 06.09.1929

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΟΥΜΠΑΣ Ιωάννης

22.05.1929 – 06.09.1929

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ Γ.

22.05.1929 – 06.09.1929

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ Γ.

22.05.1929 – 06.09.1929

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.

22.05.1929 – 06.09.1929

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΡΑΚΑΣ Σ.

22.05.1929 – 06.09.1929

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ε.

22.05.1929 – 06.09.1929

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Αλέξανδρος

20.11.1929 – 13.12.1929

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ Δημήτριος

20.11.1929 – 03.07.1930

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΕΓΓΕΛΗΣ Κ.

20.11.1929 – 03.07.1930

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ Χ.

20.11.1929 – 03.07.1930

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΗΛΑΡΑΣ Γ.

20.11.1929 – 03.07.1930

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΟΥΜΠΑΣ Ιωάννης

20.11.1929 – 03.07.1930

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ Γ.

20.11.1929 – 03.07.1930

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π.

20.11.1929 – 03.07.1930

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΡΑΚΑΣ Σ.

20.11.1929 – 03.07.1930

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ε.

20.11.1929 – 03.07.1930

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας

18.03.1930 – 03.07.1930