Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Α’ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΑθήνα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ Πανούτσος

08.11.1843 – 18.03.1844

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ Αλέξανδρος

08.11.1843 – 18.03.1844

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Ανδρέας

08.11.1843 – 18.03.1844

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ Ιωάννης

08.11.1843 – 18.03.1844

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΟΝΤΟΣ Ανδρέας

08.11.1843 – 18.03.1844

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΡΟΣΟΣ Δρόσος

08.11.1843 – 18.03.1844

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Κωνσταντίνος

08.11.1843 – 18.03.1844

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΙΝΙΑΝ Γεώργιος

08.11.1843 – 18.03.1844

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΟΚΟΣ Γκίκας

08.11.1843 – 18.03.1844

 

ΒΟΥΛΗ – Α’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Κανέλλος

20.12.1844 – 31.10.1845

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

20.12.1844 – 31.10.1845

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Δημήτριος

20.12.1844 – 31.10.1845

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΡΦΙΩΤΑΚΗΣ Γρηγόριος

20.12.1844 – 31.10.1845

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Κωνσταντίνος

20.12.1844 – 31.10.1845

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΖΩΤΟΣ Δημήτριος

20.12.1844 – 31.10.1845

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ Ρήγας

19.12.1845 – 31.10.1846

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΪΡΗΣ Μιχαήλ

20.12.1845 – 31.10.1846

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Δημήτριος

20.12.1845 – 31.10.1846

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος

20.12.1845 – 31.10.1846

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΖΑΡΚΟΣ Ιωάννης

20.12.1845 – 31.10.1846

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Μελέτιος

20.12.1845 – 31.10.1846