Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας

20.11.1930 -15.07.1931

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ Δημήτριος

20.11.1930 -15.07.1931

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Ο.

20.11.1930 -15.07.1931

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΜΑΝΟΣ Δ.

20.11.1930 -15.07.1931

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΗΛΑΡΑΣ Γ.

20.11.1930 -15.07.1931

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ Γεώργιος

20.11.1930 -15.07.1931

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΡΙΚΑΣ Γ.

20.11.1930 -15.07.1931

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ Π.

20.11.1930 -15.07.1931

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΡΑΚΑΣ Σ.

20.11.1930 -15.07.1931

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΑΥΡΟΛΕΩΝ Γ.

20.11.1930 -15.07.1931

 

Δ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας

18.11.1931 – 19.08.1932

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

20.11.1931 – 19.08.1932

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ Δημήτριος

20.11.1931 – 19.08.1932

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΛΗΣ Ιωάννης

20.11.1931 – 19.08.1932

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ Π.

18.11.1931 – 19.08.1932

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΦΑΝΟΣ Π.

18.11.1931 – 19.08.1932

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΑΚΟΣ Γεώργιος

18.11.1931 – 19.08.1932

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΣ Δ.

18.11.1931 – 19.08.1932

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΡΑΚΑΣ Σ.

18.11.1931 – 19.08.1932

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ Γ.

18.11.1931 – 19.08.1932

 

ΒΟΥΛΗ – Γ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ Θεμιστοκλής

02.11.1932 – 29.01.1933

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Θ.

02.11.1932 – 29.01.1933

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ Σίμος

02.11.1932 – 29.01.1933

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος

02.11.1932 – 29.01.1933

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ Πέτρος

02.11.1932 – 29.01.1933

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΛΛΙΓΚΑΤΣΗΣ Παρίσης

02.11.1932 – 29.01.1933

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΛΛΩΣΗΣ Ιωάννης

02.11.1932 – 29.01.1933

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ Λάμπρος

02.11.1932 – 29.01.1933

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΙΝΑΣ Σπυρίδων

02.11.1932 – 29.01.1933

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Χ.

02.11.1932 – 29.01.1933