Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΓΕΡΟΥΣΙΑΕ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ Στυλιανός

04.11.1932 – 24.01.1933

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΙΝΙΑΣ Ιωάννης

04.11.1932 – 24.01.1933

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΡΙΓΚΟΣ Γεώργιος

04.11.1932 – 24.01.1933

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.

04.11.1932 – 24.01.1933

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΑΚΟΣ Γεώργιος

04.11.1932 – 24.01.1933

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ Π.

04.11.1932 – 24.01.1933

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΟΥΜΠΑΣ Ιωάννης

04.11.1932 – 24.01.1933

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Ι.

04.11.1932 – 24.01.1933

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΡΗΤΙΚΑΣ Σ.

04.11.1932 – 24.01.1933

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ Μιχαήλ

04.11.1932 – 24.01.1933

 

ΣΤ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ Στυλιανός

01.04.1933 – 30.01.1934

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΙΝΙΑΣ Ιωάννης

01.04.1933 – 30.01.1934

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.

01.04.1933 – 30.01.1934

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΟΥΡΟΣ Κωνσταντίνος

01.04.1933 – 30.01.1934

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΟΥΜΠΑΣ Ιωάννης

01.04.1933 – 30.01.1934

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Ι.

01.04.1933 – 30.01.1934

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΥΡΑΣ Μ.

01.04.1933 – 30.01.1934

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΑΚΟΣ Γεώργιος

01.04.1933 – 30.01.1934

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΡΗΤΙΚΑΣ Σ.

01.04.1933 – 30.01.1934

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ Μιχαήλ

01.04.1933 – 30.01.1934

 

Ζ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ Στυλιανός

08.03.1934 – 11.09.1934

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Π.

08.03.1934 – 11.09.1934

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Μ.

08.03.1934 – 11.09.1934

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΗΛΑΡΑΣ Γ.

14.03.1934 – 11.09.1934

 

ΒΟΥΛΗ – Δ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ Χαράλαμπος

30.03.1933 – 30.01.1934

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Σπυρίδων (β)

30.03.1933 – 30.01.1934

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ Σίμος

30.03.1933 – 30.01.1934

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΗΝΟΓΕΝΗΣ Αντώνιος

30.03.1933 – 30.01.1934

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΛΛΩΣΗΣ Ιωάννης

30.03.1933 – 30.01.1934

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Κ.

30.03.1933 – 30.01.1934

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ Λάμπρος

30.03.1933 – 30.01.1934

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

30.03.1933 – 30.01.1934

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΙΝΑΣ Σπυρίδων

30.03.1933 – 30.01.1934

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

30.03.1933 – 30.01.1934