Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ Χαράλαμπος

09.03.1934 – 11.09.1934

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Σπυρίδων (β)

09.03.1934 – 11.09.1934

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΗΝΟΓΕΝΗΣ Αντώνιος

09.03.1934 – 11.09.1934

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ Σίμος

09.03.1934 – 11.09.1934

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΛΛΩΣΗΣ Ιωάννης

09.03.1934 – 11.09.1934

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ Λάμπρος

09.03.1934 – 11.09.1934

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ Γεώργιος

09.03.1934 – 11.09.1934

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ Αναστάσιος

09.03.1934 – 11.09.1934

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

09.03.1934 – 11.09.1934

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΙΝΑΣ Σπυρίδων

09.03.1934 – 11.09.1934

 

Έκτακτη Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ Χαράλαμπος

15.10.1934 – 01.04.1935

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Σπυρίδων (β)

15.10.1934 – 01.04.1935

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΗΝΟΓΕΝΗΣ Αντώνιος

15.10.1934 – 01.04.1935

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ Σίμος

15.10.1934 – 01.04.1935

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΛΛΩΣΗΣ Ιωάννης

15.10.1934 – 01.04.1935

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ Λάμπρος

15.10.1934 – 01.04.1935

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ Γεώργιος

15.10.1934 – 01.04.1935

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ Αναστάσιος

15.10.1934 – 01.04.1935

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

15.10.1934 – 01.04.1935

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΙΝΑΣ Σπυρίδων

15.10.1934 – 01.04.1935

 

Ε’ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΑθήνα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ Χαράλαμπος

01.07.1935 – 17.12.1935

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ξενοφών

01.07.1935 – 17.12.1935

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Α.

01.07.1935 – 17.12.1935

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΗΝΟΓΕΝΗΣ Αντώνιος

01.07.1935 – 17.12.1935

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ Σίμος

01.07.1935 – 17.12.1935

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΛΛΩΣΗΣ Ιωάννης

01.07.1935 – 17.12.1935

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Σπυρίδων

01.07.1935 – 17.12.1935

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΥΖΑΣ Β.

01.07.1935 – 17.12.1935

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΟΓΕΩΡΓΗΣ Θ.

01.07.1935 – 17.12.1935

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κωνσταντίνος (α)

01.07.1935 – 17.12.1935

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Σ.

01.07.1935 – 17.12.1935

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

01.07.1935 – 17.12.1935

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ Γεώργιος

01.07.1935 – 17.12.1935

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ Λάμπρος

01.07.1935 – 17.12.1935

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

01.07.1935 – 17.12.1935

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΧΑΤΖΗΝΩΝΤΑΣ Α.

01.07.1935 – 17.12.1935

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΩΤΑΣ Ν.

01.07.1935 – 17.12.1935