Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Ιωάννης

04.10.1948 – 31.10.1949

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ Πραξιτέλης

05.10.1948 – 31.10.1949

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ Γεώργιος

06.10.1948 – 31.10.1949

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΑΛΗΣ Δημήτριος

06.10.1948 – 31.10.1949

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αθανάσιος

05.10.1948 – 31.10.1949

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΚΙΝΗΣ Γεώργιος

05.10.1948 – 31.10.1949

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΑΛΕΛΙΑΝΟΣ Εμμανουήλ

05.10.1948 – 31.10.1949

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Εμμανουήλ

05.10.1948 – 31.10.1949

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Ισαάκ

05.10.1948 – 31.10.1949

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

05.10.1948 – 31.10.1949

 

ΒΟΥΛΗ – Α’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ Δημήτριος

18.04.1950 – 30.07.1950

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ Λάμπρος

19.04.1950 – 30.07.1950

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ Εμμανουήλ

20.04.1950 – 30.07.1950

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ Μιχαήλ

20.04.1950 – 30.07.1950

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΙΑΡΟΥΤΣΟΣ Περικλής

19.04.1950 – 30.07.1950

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΥΤΟΣ Ιωάννης

19.04.1950 – 30.07.1950

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΛΑΜΙΔΗΣ Ιωάννης

19.04.1950 – 30.07.1950

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

19.04.1950 – 30.07.1950

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ Βασίλειος

19.04.1950 – 30.07.1950

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΔΕΡΤΙΛΗΣ Παναγιώτης

19.04.1950 – 30.07.1950

 

Έκτακτη Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ Δημήτριος

04.09.1950 – 16.09.1950

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ Εμμανουήλ

04.09.1950 – 16.09.1950

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ Μιχαήλ

04.09.1950 – 16.09.1950

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ Λάμπρος

04.09.1950 – 16.09.1950

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΛΑΜΙΔΗΣ Ιωάννης

04.09.1950 – 16.09.1950

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

04.09.1950 – 16.09.1950

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΥΤΟΣ Ιωάννης

04.09.1950 – 16.09.1950

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΙΑΡΟΥΤΣΟΣ Περικλής

04.09.1950 – 16.09.1950

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ Βασίλειος

04.09.1950 – 16.09.1950

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ Άγγελος

04.09.1950 – 16.09.1950

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ Δημήτριος

01.11.1950 – 30.07.1951

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ Λάμπρος

06.11.1950 – 30.07.1951

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Βασίλειος

06.11.1950 – 30.07.1951

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Αδαμάντιος

09.11.1950 – 30.07.1951

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αχιλλέας

09.11.1950 – 30.07.1951

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ Ανδρέας

09.11.1950 – 30.07.1951

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΙΑΡΟΥΤΣΟΣ Περικλής

09.11.1950 – 30.07.1951

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΥΤΟΣ Ιωάννης

09.11.1950 – 30.07.1951

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ Γεώργιος

09.11.1950 – 30.07.1951

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Μιχαήλ (β)

09.11.1950 – 30.07.1951