Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΒΟΥΛΗ – Β’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ Δημήτριος

25.10.1951 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ Εμμανουήλ

29.10.1951 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ Μιχαήλ

29.10.1951 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Γεώργιος

29.10.1951 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΝΕΝΤΗΣ Διονύσιος

29.10.1951 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Δημήτριος

29.10.1951 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ Στέφανος

29.10.1951 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ Στέφανος

29.10.1951 – __.__.____

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΠΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνος

29.10.1951 – __.__.____

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ Βασίλειος

29.10.1951 – __.__.____

 

Έκτακτη Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ Δημήτριος

__.__.____ – 10.10.1952

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ Εμμανουήλ

__.__.____ – 10.10.1952

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ Μιχαήλ

__.__.____ – 10.10.1952

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Γεώργιος

__.__.____ – 10.10.1952

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΝΕΝΤΗΣ Διονύσιος

__.__.____ – 10.10.1952

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Δημήτριος

__.__.____ – 10.10.1952

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ Στέφανος

__.__.____ – 10.10.1952

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ Στέφανος

__.__.____ – 10.10.1952

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΠΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνος

__.__.____ – 10.10.1952

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ Βασίλειος

__.__.____ – 10.10.1952

 

ΒΟΥΛΗ – Γ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

15.12.1952 – 11.06.1953

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

16.12.1952 – 11.06.1953

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Βασίλειος

17.12.1952 – 11.06.1953

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος

16.12.1952 – 11.06.1953

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ Ανδρέας

16.12.1952 – 11.06.1953

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Νικόλαος

16.12.1952 – 11.06.1953

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΡΟΥΝΟΣ Κωνσταντίνος

16.12.1952 – 11.06.1953

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ Παναγιώτης

16.12.1952 – 11.06.1953

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αχιλλέας

16.12.1952 – 11.06.1953

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΒΟΥΛΤΖΟΣ Αλέξανδρος

16.12.1952 – 11.06.1953

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

16.11.1953 – 09.06.1954

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος

17.11.1953 – 09.06.1954

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Ιωάννης

17.11.1953 – 09.06.1954

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Βασίλειος

17.11.1953 – 09.06.1954

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ Ανδρέας

18.11.1953 – 09.06.1954

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Νικόλαος

18.11.1953 – 09.06.1954

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΡΟΤΣΗΣ Γεώργιος

18.11.1953 – 09.06.1954

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΡΟΥΝΟΣ Κωνσταντίνος

18.11.1953 – 09.06.1954

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αχιλλέας

18.11.1953 – 09.06.1954

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΒΟΥΛΤΖΟΣ Αλέξανδρος

18.11.1953 – 09.06.1954