Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

15.10.1954 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Ιωάννης

15.10.1954 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΛΑΤΗΣ Γεώργιος

15.10.1954 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΥΖΑΣ Βασίλειος

30.10.1954 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΝΤΖΕΣ Ιωάννης

15.10.1954 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ Αθανάσιος

15.10.1954 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΡΑΜΠΙΛΙΑΣ Βασίλειος

15.10.1954 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ Κλεόβουλος

15.10.1954 – __.__.____

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Τριαντάφυλλος

15.10.1954 – __.__.____

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΟΝΤΖΑΛΑΣ Πέτρος

15.10.1954 – __.__.____

 

Έκτακτη Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

__.__.____ – 12.10.1955

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Ιωάννης

__.__.____ – 12.10.1955

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΛΑΤΗΣ Γεώργιος

__.__.____ – 12.10.1955

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΥΖΑΣ Βασίλειος

__.__.____ – 12.10.1955

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΝΤΖΕΣ Ιωάννης

__.__.____ – 12.10.1955

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ Αθανάσιος

__.__.____ – 12.10.1955

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΡΑΜΠΙΛΙΑΣ Βασίλειος

__.__.____ – 12.10.1955

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ Κλεόβουλος

__.__.____ – 12.10.1955

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Τριαντάφυλλος

__.__.____ – 12.10.1955

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΟΝΤΖΑΛΑΣ Πέτρος

__.__.____ – 12.10.1955

 

Δ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

14.11.1955 – 11.01.1956

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΛΑΤΗΣ Γεώργιος

14.11.1955 – 11.01.1956

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΟΤΣΗΣ Γεώργιος

16.11.1955 – 11.01.1956

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Παναγιώτης

16.11.1955 – 11.01.1956

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

15.11.1955 – 11.01.1956

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Γεράσιμος

15.11.1955 – 11.01.1956

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ηρακλής

15.11.1955 – 11.01.1956

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

15.11.1955 – 11.01.1956

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΟΝΤΖΑΛΑΣ Πέτρος

15.11.1955 – 11.01.1956

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Τριαντάφυλλος

15.11.1955 – 11.01.1956