Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

15.10.1957 – 02.04.1958

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΤΡΙΝΟΣ Λεωνίδας

16.10.1957 – 02.04.1958

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Ισαάκ

16.10.1957 – 02.04.1958

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΛΑΤΗΣ Γεώργιος

16.10.1957 – 02.04.1958

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Δημήτριος

16.10.1957 – 02.04.1958

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ Πασχάλης

16.10.1957 – 02.04.1958

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Γ.

16.10.1957 – 02.04.1958

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριος

16.10.1957 – 02.04.1958

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ Κωνσταντίνος

16.10.1957 – 02.04.1958

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΙΝΤΖΕΣ Ιωάννης

16.10.1957 – 02.04.1958

 

ΒΟΥΛΗ – Ε’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

09.06.1958 – 27.07.1958

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Βασίλειος

09.06.1958 – 27.07.1958

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ Ιωάννης

10.06.1958 – 27.07.1958

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

09.06.1958 – 27.07.1958

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ Αριστείδης

09.06.1958 – 27.07.1958

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Σοφοκλής

09.06.1958 – 27.07.1958

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΚΙΛΛΑΣ Αρίσταρχος

09.06.1958 – 27.07.1958

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Δημήτριος

09.06.1958 – 27.07.1958

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Γεώργιος

09.06.1958 – 27.07.1958

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

16.11.1959 – 03.06.1960

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΤΡΙΝΟΣ Λεωνίδας

17.11.1959 – 03.06.1960

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΜΒΥΣΗΣ Άγγελος

17.11.1959 – 03.06.1960

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΙΚΟΣ Βασίλειος

17.11.1959 – 03.06.1960

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΠΙΣΤΗΣ Λεωνίδας

17.11.1959 – 03.06.1960

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΣ Νικόλαος

17.11.1959 – 03.06.1960

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

17.11.1959 – 03.06.1960

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος

17.11.1959 – 03.06.1960

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΚΙΛΛΑΣ Αρίσταρχος

17.11.1959 – 03.06.1960

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Κωνσταντίνος

17.11.1959 – 03.06.1960

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

10.10.1960 – 23.06.1961

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΜΒΥΣΗΣ Άγγελος

11.10.1960 – 23.06.1961

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΤΡΙΝΟΣ Λεωνίδας

11.10.1960 – 23.06.1961

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΙΚΟΣ Βασίλειος

11.10.1960 – 23.06.1961

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΣ Νικόλαος

11.10.1960 – 23.06.1961

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΠΙΣΤΗΣ Λεωνίδας

11.10.1960 – 23.06.1961

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

11.10.1960 – 23.06.1961

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος

11.10.1960 – 23.06.1961

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Κωνσταντίνος

11.10.1960 – 23.06.1961

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΚΙΛΛΑΣ Αρίσταρχος

11.10.1960 – 23.06.1961