Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΒΟΥΛΗ – ΣΤ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

04.12.1961 – 21.05.1962

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΙΧΑΣ Αθανάσιος

04.12.1961 – 21.05.1962

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΥΖΑΣ Βασίλειος

04.12.1961 – 21.05.1962

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΜΒΥΣΗΣ Άγγελος

04.12.1961 – 21.05.1962

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΣ Νικόλαος

04.12.1961 – 21.05.1962

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος

04.12.1961 – 21.05.1962

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης

04.12.1961 – 21.05.1962

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Ιωάννης

04.12.1961 – 21.05.1962

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Αθάνασιος

04.12.1961 – 21.05.1962

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ Αριστομένης

04.12.1961 – 21.05.1962

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

14.11.1962 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

15.11.1962 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΙΧΑΣ Αθανάσιος

15.11.1962 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ Α.

15.11.1962 – __.__.____

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΣ Νικόλαος

15.11.1962 – __.__.____

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος

15.11.1962 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ Αριστομένης

15.11.1962 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Ιωάννης

15.11.1962 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης

15.11.1962 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος

15.11.1962 – __.__.____

 

Έκτακτη Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

__.__.____ – 26.09.1963

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

__.__.____ – 26.09.1963

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΙΧΑΣ Αθανάσιος

__.__.____ – 26.09.1963

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ Α.

__.__.____ – 26.09.1963

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΣ Νικόλαος

__.__.____ – 26.09.1963

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος

__.__.____ – 26.09.1963

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ Αριστομένης

__.__.____ – 26.09.1963

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Ιωάννης

__.__.____ – 26.09.1963

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης

__.__.____ – 26.09.1963

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος

__.__.____ – 26.09.1963