Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΓΕΡΟΥΣΙΑ – Α’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Γεώργιος

26.09.1844 – 31.10.1845

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Σπυριδων

27.09.1844 – 31.10.1845

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Πέτρος

27.09.1844 – 31.10.1845

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΥΛΛΑΣ Γεώργιος

27.09.1844 – 31.10.1845

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ Ιάκωβος

27.09.1844 – 31.10.1845

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Γεώργιος

10.12.1845 – 31.10.1845

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Σπυριδων

12.12.1845 – 31.10.1845

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Αναγνώστης

12.12.1845 – 31.10.1845

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΥΣΟΓΕΛΩΣ Νικόλαος

12.12.1845 – 31.10.1845

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

12.12.1845 – 31.10.1845

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΝΟΥΡΙΩΤΗΣ Γεώργιος

13.11.1846 – 08.04.1847

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Σπυριδων

13.11.1846 – 08.04.1847

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΟΝΤΟΣ Αναστάσιος

13.11.1846 – 08.04.1847

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΥΛΛΑΣ Γεώργιος

13.11.1846 – 08.04.1847

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

13.11.1846 – 08.04.1847