Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΒΟΥΛΗ – Ζ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ηλίας

17.12.1963 – 23.12.1963

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΚΚΕΒΗΣ Ανδρέας

17.12.1963 – 23.12.1963

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ Αντώνιος

17.12.1963 – 23.12.1963

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Γεράσιμος

17.12.1963 – 23.12.1963

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΡΧΟΣ Δημήτριος

17.12.1963 – 23.12.1963

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΝΤΑΓΓΑΣ Δημήτριος

17.12.1963 – 23.12.1963

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΕΝΤΗΣ Θεοχάρης

17.12.1963 – 23.12.1963

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΖΑΠΑΡΤΑΣ Εμμανουήλ

17.12.1963 – 23.12.1963

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δημοσθένης

17.12.1963 – 23.12.1963

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΓΑΚΟΣ Λεωνίδας

17.12.1963 – 23.12.1963

 

ΒΟΥΛΗ – Η’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ Γεώργιος

19.03.1964 – 10.07.1964

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ Εμμανουήλ

19.03.1964 – 10.07.1964

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ Αντώνιος

19.03.1964 – 10.07.1964

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ Αθανάσιος

19.03.1964 – 10.07.1964

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΡΧΟΣ Δημήτριος

19.03.1964 – 10.07.1964

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΟΪΝΗΣ Γεώργιος

19.03.1964 – 10.07.1964

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΝΤΖΕΣ Βασίλειος

19.03.1964 – 10.07.1964

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΕΝΤΗΣ Θεοχάρης

19.03.1964 – 10.07.1964

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ Α.

19.03.1964 – 10.07.1964

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΓΑΚΟΣ Λεωνίδας

19.03.1964 – 10.07.1964

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ Γεώργιος

14.11.1964 – 25.06.1965

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ Εμμανουήλ

14.11.1964 – 25.06.1965

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ Αντώνιος

14.11.1964 – __.__.____

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΑΝΑΒΗΣ Θεοχάρης

14.11.1964 – __.__.____

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΡΧΟΣ Δημήτριος

14.11.1964 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΣΩΤΑΣ Σπυρίδων

14.11.1964 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ιωάννης

14.11.1964 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΝΤΖΕΣ Βασίλειος

14.11.1964 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Φ.

14.11.1964 – __.__.____