Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Έκτακτη Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ Εμμανουήλ

30.07.1965 – 25.09.1965

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΡΙΔΗΣ Μ.

30.07.1965 – 25.09.1965

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ Αντώνιος

__.__.____ – 25.09.1965

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΑΝΑΒΗΣ Θεοχάρης

__.__.____ – 25.09.1965

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΡΧΟΣ Δημήτριος

__.__.____ – 25.09.1965

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΣΩΤΑΣ Σπυρίδων

__.__.____ – 25.09.1965

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ιωάννης

__.__.____ – 25.09.1965

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΝΤΖΕΣ Βασίλειος

__.__.____ – 25.09.1965

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Φ.

__.__.____ – 25.09.1965

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δημήτριος

15.11.1965 – 28.04.1966

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιάκωβος

15.11.1965 – 28.04.1966

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ Αθανάσιος

15.11.1965 – 28.04.1966

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ιωάννης

15.11.1965 – 28.04.1966

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Ιωάννης

15.11.1965 – 28.04.1966

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ιωάννης

15.11.1965 – 28.04.1966

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

15.11.1965 – 28.04.1966

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

15.11.1965 – 28.04.1966

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

15.11.1965 – 28.04.1966

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ Αριστομένης

15.11.1965 – 28.04.1966

 

Δ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δημήτριος

12.11.1966 – 14.04.1967

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιάκωβος

12.11.1966 – 14.04.1967

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ Αλέξανδρος

12.11.1966 – 14.04.1967

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Χρήστος

12.11.1966 – 14.04.1967

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΓΚΙΛΛΑΣ Αρίσταρχος

12.11.1966 – 14.04.1967

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Ιωάννης

12.11.1966 – 14.04.1967

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ Αριστομένης

12.11.1966 – 14.04.1967

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Σταύρος

12.11.1966 – 14.04.1967

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

12.11.1966 – 14.04.1967

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

12.11.1966 – 14.04.1967

 

Ε’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ – Α’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κωνσταντίνος

09.12.1974 – 04.07.1975

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Γεώργιος

10.12.1974 – 04.07.1975

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ Ιωάννης

10.12.1974 – 04.07.1975

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Γεώργιος

10.12.1974 – 04.07.1975

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μιχαήλ

10.12.1974 – 04.07.1975

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΡΕΝΤΗΣ Θεοχάρης

10.12.1974 – 04.07.1975

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΑΛΕΛΙΑΝΟΣ Εμμανουήλ

10.12.1974 – 04.07.1975

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος (γ)

10.12.1974 – 04.07.1975

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας

10.12.1974 – 04.07.1975

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ιωάννης

10.12.1974 – 04.07.1975