Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κωνσταντίνος

06.10.1975 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Γεώργιος

07.10.1975 – 04.01.1975

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Θεόδωρος

12.01.1976 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΣ Δημήτριος

08.10.1975 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Ισαάκ

10.06.1976 – __.__.____

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης

08.10.1975 – 12.06.1976

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Λάζαρος

08.10.1975 – 12.06.1976

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ Αθανάσιος

08.10.1975 – 12.06.1976

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

08.10.1975 – 12.06.1976

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΡΑΤΣΑΣ Ζ.

08.10.1975 – 12.06.1976

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΠΕΝΤΖΑΣ Ιωάννης

08.10.1975 – 12.06.1976

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κωνσταντίνος

__.__.____ – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Θεόδωρος

__.__.____ – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΣ Δημήτριος

__.__.____ – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Ισαάκ

__.__.____ – __.__.____

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΛΕΒΙΔΗΣ Α.

04.10.1976 – __.__.____

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ Αθανάσιος

04.10.1976 – __.__.____

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Σ.

04.10.1976 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΥΖΑΣ Θεμιστοκλής

04.10.1976 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΕΡΒΕΝΑΓΑΣ Α.

04.10.1976 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

04.10.1976 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΛΕΤΣΟΣ Σ.

04.10.1976 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ Αντώνιος

05.10.1976 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΝΤΖΕΣ Βασίλειος

05.10.1976 – __.__.____

 

ΒΟΥΛΗΓ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κωνσταντίνος

__.__.____ – 25.06.1977

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Θεόδωρος

__.__.____ – 25.06.1977

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΣ Δημήτριος

__.__.____ – 25.06.1977

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Ισαάκ

__.__.____ – 25.06.1977

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΛΕΒΙΔΗΣ Α.

__.__.____ – 25.06.1977

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ Αθανάσιος

__.__.____ – 25.06.1977

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Σ.

__.__.____ – 25.06.1977

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΥΖΑΣ Θεμιστοκλής

__.__.____ – 25.06.1977

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΕΡΒΕΝΑΓΑΣ Α.

__.__.____ – 25.06.1977

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

__.__.____ – 25.06.1977

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΛΕΤΣΟΣ Σ.

__.__.____ – 25.06.1977

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ Αντώνιος

__.__.____ – 25.06.1977

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΝΤΖΕΣ Βασίλειος

__.__.____ – 25.06.1977